Amsterdams eerste zelfbouw wooncoöperatie op IJburg

18 mei 2018

Bij een wooncoöperatie zorgen de huurders zelf voor het beheer en onderhoud. De bewoners zijn lid en de wooncoöperatie is eigenaar van de woningen. Deze vorm van organisatie is nieuw in Nederland.

Chandar van der Zande heeft een missie en grootste plannen. Drie jaar geleden ‘kick­startte’ hij met een groep vrienden en geest­verwanten een duurzame boerderij in Portu­gal. “Dat ging zo lekker dat we niet meer allemaal in ons eentje in appartementjes in de stad wilden zitten, omdat je samen veel meer voor elkaar krijgt.” De groep kon een etage huren van een crea­tieve broedplaats. “Wij wonen hier en een aantal van ons werkt er ook. Maar over drie jaar wordt dit pand gesloopt en staan we weer op straat.”

Daarom begon een ‘trekkers­groep’ van tien mensen te werken aan een oplossing. Chandar is voor­zitter, Jacob penningmeester en Kim de secretaris. En nu kan het goede nieuws naar buiten: sinds 13 april is Wooncoöperatie De Warren een feit. Chandar “De gunning is rond en we mogen gaan bouwen! Warren is het Engelse woord voor konijnenburcht. Het wordt een complex van vier verdiepingen met 36 woningen. Een derde van het complex wordt ingericht voor gemeenschappelijke voorzieningen: speelplekken voor kinderen en werk­ en studeerplekken. Op elke verdie­ping zal een iets andere woongroepcultuur ontstaan.” In De Warren gaan uiteindelijk zo’n zestig tot zeventig volwassenen en kin­deren wonen. Het project is dus ‘op de groei’ bedacht, want die kinderen zijn er nog niet.

Een wooncoöperatie is iets heel anders dan woningcorporatie. Chandar: “Het is wat onhandig van de overheid om juist voor die twee verwante woorden te kiezen. Een wooncoöperatie is een juridische constructie die nog niet bestond in Nederland en is vast­gelegd in de Woningwet van 2015.”

Chandar en zijn vrienden kregen bij het realiseren van hun droom hulp van Clemens Mol van !WOON. “We hebben Clemens van­af het begin bij dit project betrokken. Hij draagt het idee van nieuwe samenlevings­vormen een warm hart toe. Clemens heeft ons veel financieel en juridisch advies gege­ven en geholpen met het vergaren van ken­nis over deze nieuwe organisatievorm. Cle­mens is een topper!”

De Warren is nu nog een groot stuk zand op Centrumeiland in IJburg. Chandar kan niet wachten tot ze gaan bou­wen. “Het complex wordt helemaal energie­neutraal, met zonnepanelen op het dak en zonder gas. We krijgen een grote tuin met kassen en groenvoorzieningen op het dak. Voor een deel zullen we zelfvoorzienend zijn. Ja, we houden van de stad en hebben het idee dat we hier nog heel wat te maken en te doen hebben. En in de toekomst willen we onze kennis en ervaring graag zoveel mogelijk delen, zodat ook anderen voor deze nieuwe woonvorm kunnen kiezen.”

Artikel delen:

!WOON