Bewoners Nieuw-West boeken succes tegen hoge servicekosten

31 mei 2018

De servicekosten in een tijdelijk verhuurd pand in Amsterdam Nieuw-West blijken te hoog. Een huurster boekte een mooi succes bij het terugvorderen van teveel betaalde kosten. Ze betaalde € 100 per maand, maar de huurcommissie stelde de betalingsverplichting over 2015 vast op € 507 voor het hele jaar. Dus krijgt ze bijna € 700 terug. Heel fijn voor deze starter op de woningmarkt. Goede reden om alle bewoners van het voormalig Gerhardhuis in Amsterdam Nieuw-West uit te nodigen voor een voorlichtingsavond. Inmiddels zijn 20 nieuwe procedures gestart en er volgen er meer.

De 200 studio’s worden door vastgoedbeheerder Camelot verhuurd op tijdelijke basis op grond van de Leegstandwet. De vergunning voor tijdelijke verhuur is voor de duur van 10 jaar afgegeven. Dit komt omdat het bestemmingsplan wordt veranderd van maatschappelijk doel naar woondoel. De huurprijzen zijn aan een maximum gebonden, maar de servicekosten staan niet vast. Die moeten jaarlijks worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten, zoals bij elke verhuurder.

Er kwamen 30 bewoners naar de voorlichting, met de nodige vragen. Nadat die beantwoord waren, konden de bewoners de formulieren invullen voor het indienen van een servicekostenprocedure. Hier is gretig gebruik van gemaakt. Het heeft ertoe geleid dat !WOON 20 procedures heeft ingediend bij de Huurcommissie, zodat die in één zitting gelijktijdig behandeld kunnen worden. De verwachting is dat er nog veel meer volgen, zeker omdat elke procedure over één jaar gaat. Zie hier de uitleg over servicekosten. De uitspraak verwachten we aankomende winter, wat mooi is want dan begint het stookseizoen weer. En wie wil er nou niet de winter beginnen met lagere stookkosten?

Artikel delen:

!WOON