Huurverlaging na verhuizing kan wel

01 mei 2018

Heeft een huurverlagingsprocedure kans van slagen als de huurder niet meer in de woning woont? Vorige jaar kwam een huurder van de Fokke Simonszstraat er kort voor zijn verhuizing achter dat hij veel te veel huur betaalde. Gelukkig woonde hij er nog net geen zes maanden en was het mogelijk om middels een toetsingsprocedure bij de Huurcommissie met terugwerkende kracht huurverlaging aan te vragen. !WOON ondersteunde hem daarbij.

 

De procedure werd bij de Huurcommissie ingediend en de huurder verhuisde naar een andere woning. De Huurcommissie stuitte vervolgens op een probleem. Zij kon namelijk geen toegang tot de woning meer krijgen om een puntentelling te maken. De verhuurder weigerde medewerking, waarmee de procedure dreigde te stranden.
Stichting !WOON wilde dat de zaak toch inhoudelijk op zitting behandeld werd. !WOON had namelijk voorafgaand aan de verhuizing wel een puntentelling gemaakt. !WOON zond alle stukken naar de verhuurder toe met het uitdrukkelijke verzoek om daar ter zitting op te reageren.
Voor de Huurcommissie was dit een nieuwe situatie. Zij oordeelt doorgaans uitsluitend op grond van eigen onderzoek en dossierstukken. Hoewel verhuurder niet ter zitting verscheen werd aan het verzoek van !WOON gehoor gegeven. Verhuurder was in de gelegenheid gesteld om te reageren op de puntentelling van !WOON, maar had daar geen gebruik van gemaakt. Daarmee kon de Huurcommissie de puntentelling als onweersproken vaststellen en inhoudelijke uitspraak doen. De kale huurprijs werd verlaagd van € 1.300 naar € 657,92 per maand. Uiteindelijk heeft huurder een bedrag van ruim € 3.800 als onverschuldigd betaalde huur terugontvangen. Een mooi resultaat!

 

Artikel delen:

!WOON