My Castle, huurders betalen voor kasteel verhuurder

15 mei 2018

Wie een studentenwoning huurt van Camelot is verplicht zich te abonneren op de website ‘My Castle’ voor € 200.. Een kasteel krijg je er niet voor, je mag een kleine studio huren. Het kasteel is eerder voor de verhuurder. Met duizenden huurders die bij Camelot huren en vele contracten van korte termijn is deze website een goudmijntje. Tijdens een actieve benadering om huurders voor te lichten over hun rechten kwamen medewerkers van !WOON dit verschijnsel voor het eerst tegen. Niet alleen de bewoners van 358 studio’s in het complex Student Village bij Amsterdam Sloterdijk betalen dit bedrag. Het blijkt te gelden voor alle huurders van Camelot, die in het hele land voormalige kantoorpanden verhuurt.

My Castle is een slinkse poging om alsnog verhuur- of bemiddelingskosten bij de huurder in rekening te brengen. De regelgeving is hier heel duidelijk over, dit mag niet. Daarom heeft het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag een klacht ingediend bij Autoriteit consument & Markt (ACM) wegens gedwongen winkelnering. Door de verhuurder  werd op een sommatie om het geld terug te betalen niet gereageerd. Daarom gaat binnenkort de dagvaarding uit voor de eerste tien huurders. De uitspraak in deze zaak zal gevolgen hebben voor alle huidige en voormalige huurders bij Camelot. Bij succes – en die kans is groot – kunnen ze het teveel betaalde bedrag terugvorderen. De huurders in Amsterdam worden bijgestaan door !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Het NRC besteedt vandaag in een groot artikel aandacht aan deze verkooptruuk van Camelot.

Artikel delen:

!WOON