Rechter wijst woningruil toe en huurprijs blijft gelijk

15 mei 2018

Woningruil is bij velen bekend, slechts weinigen kennen de indeplaatsstelling. Toch is juist die heel interessant in een op hol geslagen woningmarkt. Vaak stuit een ruil namelijk op een verhuurder die de huurprijs flink wil verhogen. Als een verhuurder niet instemt met woningruil – of alleen instemt bij een veel hogere huur – kan de huurder de kantonrechter om een uitspraak vragen. Als de huurder een aantoonbaar belang heeft bij de ruil en de ruilpartner kan  de huurprijs betalen, dan wijst de rechter het verzoek toe. Beide huurders nemen dan elkaars contract over en de huurprijs blijft gelijk. Een  een recente zaak in Amsterdam Nieuw-West bewijst weer eens hoe nuttig dit kan zijn.

Een huurster woont met haar 2 kinderen in een 5-kamerwoning voor een huurprijs van € 708 per maand. Ze wil best kleiner wonen en heeft een goedkopere 3-kamerwoning van € 500 gevonden in de buurt van haar zorgbehoevende moeder. Daar woont een groot gezin met 4 kinderen in een voor hen veel te kleine woning. De verhuurder van de kleinere woning stemt in met de ruil, maar .de particuliere verhuurder van de grote woning wil de ruil alleen toestaan met een pittige huurverhoging. Dat kunnen de nieuwe huurders niet betalen, dus de ruil dreigt te stranden. Huurster legt de zaak aan de rechter voor, het is immers haar verhuurder die de ruil onmogelijk maakt. Nu stelt de verhuurder dat de nieuwe huurders onvoldoende waarborg zouden bieden om de huur op te brengen. Dat is – naast belang voor de huurder bij ruil, in dit geval overduidelijk – de andere mogelijke weigeringsgrond die de wet biedt. Op grond van inkomstenverklaring van de belastingdienst en het gegeven dat ook de nieuwe huurder bij een huurprijs van € 708 recht heeft op huurtoeslag concludeert de rechter dat er geen grond is de ruil te weigeren. Indeplaatsstelling wordt toegewezen en de ruil kan doorgaan.

Huurster is geadviseerd door !WOON en in de procedure gesteund door het Emil Blaauw Proceskostenfonds.
Zie voor meer informatie onze pagina over woningruil en indeplaaststelling.

Artikel delen:

!WOON