Evert Bartlema nieuwe directeur WOON

29 juni 2018

In oktober 2018 volgt Evert Bartlema (58) Eef Meijerman op als bestuursvoorzitter van !WOON. Samen met huidig bestuurslid Jacqueline van Loon zal hij verder leidinggeven aan de ontwikkeling en profilering van de nieuwe organisatie. Bartlema heeft een lange staat van dienst in de volkshuisvesting en is een goede bekende in de Amsterdamse corporatiewereld. Zeer betrokken bij de positie van bewoners ziet hij in zijn nieuwe rol een uitgelezen kans om zijn hart te volgen en zijn kennis en ervaring in te zetten voor de bewoners van de stad. “Ik zie er enorm naar uit om de komende jaren een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van !WOON en daarmee aan de positie van alle bewoners in Amsterdam en omgeving.” Eef Meijerman gaat per oktober 2018 – na bijna dertig jaar ononderbroken inzet voor !WOON/ASW en zijn voorgangers – met deeltijdpensioen. Hij blijft verbonden aan de organisatie en zal zich richten op projecten waar zijn hart speciaal naar uit gaat: duurzaamheid en aardgasvrije wijken.

Hart voor Volkshuisvesting
Bartlema raakte na zijn studie betrokken bij de Amsterdamse en Rotterdamse stadsvernieuwingspraktijk als onderzoeker en daarna als projectcoördinator. Sindsdien heeft de volkshuisvesting hem niet meer losgelaten. Hij bekleedde diverse advies- en managementfuncties bij achtereenvolgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en Rochdale. In 1998 werd hij lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Westerpark, met niet alleen de portefeuilles wonen en stedelijke vernieuwing, maar ook werk en welzijn. Om na zes jaar weer voor langere tijd terug te keren naar de corporatiewereld, in diverse directie- en managementfuncties bij respectievelijk Ymere, Rochdale en De Alliantie. Hij had enkele jaren een eigen adviesbureau op gebied van – hoe kan het ook anders – wonen, stedelijke vraagstukken en gebiedsontwikkeling. Momenteel is Bartlema directeur van de ‘Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking’. Daarnaast is hij sinds 2012 huurderscommissaris bij woningcorporatie Vestia.

Dienstverlener voor bewoners
Evert Bartlema ziet !WOON als dé dienstverlener voor bewoners in Metropoolregio Amsterdam, waar hij zich met zijn kennis en verbindende kwaliteiten graag voor in wil zetten. Zowel op gebied van wonen als op andere actuele thema’s als duurzaamheid en wijkontwikkeling. Dat hij daarbij, naast de beleidsmatige en strategische aspecten ook speciaal oog heeft voor de kwetsbare bewoner, blijkt onder andere uit zijn vrijwilligerswerk als voorzitter van het bestuur van een huiskamer project voor ex-psychiatrische patiënten. De Raad van Toezicht en directie van !WOON zijn verheugd met de benoeming. “Wij zien in Evert de perfecte kandidaat om Eef Meijerman, met zijn bijzondere staat van dienst, op te volgen en de organisatie samen met de medewerkers verder te ontwikkelen”.

Artikel delen:

!WOON