Huurdersorganisaties tegen aantasting huurbescherming

12 juni 2018

Huurdersorganisaties Huurgenoot en Huurders Ymere Amsterdam waarschuwen voor aantasting van de huurbescherming. Dat zou het gevolg kunnen zijn van Passend Wonen, een plan dat  corporaties waaronder Stadgenoot en Ymere op 7 juni aanboden aan minister Kajsa Ollongren.

Het manifest van de corporaties spreekt over ‘efficiënter benutten’ van de voorraad sociale huurwoningen, door ‘passend’ te verhuren. Huurders zouden misbruik maken van een voorziening als zij te groot of te goedkoop wonen in een corporatiewoning. Zij zouden anderen de mogelijkheid onthouden om passend en betaalbaar te wonen. Volgens de huurdersorganisaties worden de huurders van sociale huurwoningen verder gemarginaliseerd. Zij vinden woonzekerheid van alle huurders een belangrijk goed. “Als je bij elke verandering in inkomen of huishoudsamenstelling (geboortes, het huis uit gaan van kinderen, tijdelijk werk) moet nadenken over de woonsituatie, ook als de situatie niet acuut niet passend is, geeft dat veel stress en onrust. De woonzekerheid verdwijnt. Ook sociale huurders moeten zich veilig en zeker voelen in/van hun woning.”

Zij zien als enige structurele oplossing het vergroten van de woningvoorraad. “Er moet gebouwd worden, snel en veel en voor alle inkomens en huishoudenstypes. Dat betekent minder belasten van de corporaties, en beschikbaar maken van bouwgrond. Dan kunnen er snel veel woningen worden gerealiseerd en zullen de tekorten en daarmee ook de wachttijden, afnemen.”

Kort samengevat komt het idee van corporaties er op neer dat mensen die niet passend wonen moeten worden gesteund of overgehaald om wel passend te wonen. Voor huurders die te duur wonen gaat de huur omlaag, mensen die te klein wonen moeten met voorrang naar een grotere woning kunnen. Die grotere woningen staan nu niet leeg. De corporaties willen de druk op huurders die te groot wonen opvoeren door bij hen de ‘huurkorting’ te beperken als er niet gekozen wordt voor verhuizing. Dat betekent forse huurverhogingen en is vergelijkbaar met de Engelse bedroomtax. Woon je te goedkoop dan krijg je een aanbod voor andere, duurdere woning. Wil je niet verhuizen, dan gaat ook hier de huur omhoog.

Huurgenoot en Huurdes Ymere Amsterdam worden in hun werk bijgestaan door de koepeladviseurs van !WOON.

Het persbericht van de huurdersorganisaties is hier te lezen.

Artikel delen:

!WOON