Meer huurteams: oproep aan nieuwe gemeentebesturen

22 juni 2018

Huurteams zijn nuttig en kunnen in meer steden een rol spelen om huurders te helpen en huisjesmelkers aan te pakken. Gemeentes kunnen dat mogelijk maken. Aldus de strekking van een brief van De Woonbond, studentenvakbond LSVb, !Woon Amsterdam en de Huurteams uit Nijmegen, Utrecht, Schiedam, Leeuwarden en Groningen. Zij roepen de nieuwe gemeentebesturen in diverse grote en middelgrote steden op om een huurteam mogelijk te maken of het bestaande team te versterken.

“Geachte onderhandelaars / nieuwe wethouders,

De woningmarkt heeft een grote rol gespeeld in de recente gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe woningnood stond nadrukkelijk op de agenda. De focus daarbij was sterk gericht op meer nieuwbouw en de benarde positie van starters op de woningmarkt. Niet alleen zorgt de groeiende woningnood voor hogere prijzen, het trekt ook meer en meer beleggers aan. De combinatie van onervarenheid en de wens bij particuliere verhuurders om hoge rendementen te behalen leidt in toenemende mate tot problemen voor starters op de huurwoningmarkt. Overigens zijn er ook verhuurders die zich bewust als huisjesmelkers gedragen. Naar aanleiding van signalen van onder andere Woonbond, FNV en LSVb beraden minister Ollongren en de Tweede Kamer zich over de mogelijkheden tot aanpak van huisjesmelkers. Gemeenten kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Huurders verdienen daarom steun als zij voor hun rechten opkomen. Zij zijn de feitelijke handhavers van de huurwetregelgeving. De complexiteit van de regelgeving is de laatste jaren snel toegenomen en dat maakt het voor huurders steeds moeilijker te weten wat hun positie precies is. Daarom hebben studenten, jongeren en andere huurders behoefte aan laagdrempelige hulp in de eigen gemeente. In diverse plaatsen in Nederland hebben huurteams hun nut ruimschoots bewezen. Zij hebben de kennis en expertise en kunnen huurders proactief informeren en adviseren, en bijstaan in de discussie met de verhuurder.

We roepen u daarom op werk te maken van een structureel gefinancierd huurteam van voldoende omvang in uw gemeente. We zijn graag bereid om samen met u een plan uit te werken.”

Artikel delen:

!WOON