Geld terug ondanks misleiding door verhuurder

26 juli 2018

Een huurster in Amsterdam West ging in november 2016 een huurovereenkomst aan voor 6 maanden. Ze vond de huurprijs  van €1300 per maand wat aan de hoge kant voor de 43 vierkante meter en overwoog deze te laten toetsen. De verhuurder wist haar daar met een mooi aanbod van af te houden. Als zij niet naar de Huurcommissie zou gaan zou hij de huurprijs na de eerste 6 maanden verlagen en zou het contract verlengd worden voor onbepaalde tijd. Toen de 6 maanden verstreken waren gaf verhuurder niet thuis en zegde het huurcontract op. Helaas was huurster op dat moment niet goed op de hoogte van haar rechten en besefte niet dat zo niet aan de eisen voor een tijdelijk contract wordt voldaan. Ze is verhuisd maar  besloot wel om alsnog een procedure te starten.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want vervolgens liet de Huurcommissie weten dat de periode van 6 maanden na ingang van het contract was verstreken en dat geen toetsing van de huurprijs meer mogelijk zou zijn. De verlengde termijn tot zes maanden na afloop van een tijdelijk contract zou niet gelden, omdat het hier in feite niet om een echt tijdelijk contract gaat. Gelukkig kon !WOON de Huurcommissie overtuigen dat huurster door verhuurder op het verkeerde been was gezet. Dat viel aan te tonen door emails tussen huurster en verhuurder. Daarop wilden ze de zaak toch wel in behandeling nemen maar vervolgens lieten ze weten geen puntentelling te kunnen maken omdat ze niet in de woning konden. Huurster was immers al verhuisd en verhuurder werkte niet mee. Ook hier volgde weer de nodige discussie met de Dienst, die uiteindelijk instemde om dan de puntentelling van !WOON in het rapport op te nemen en de verhuurder in de gelegenheid te stellen daarop te reageren. Daarmee komt de huurprijs op €642 en dat betekent een teruggave van bijna €4000 aan huurster.

Deze zaak is tekenend voor de wijze waarop huurders in verwarring gebracht worden door tijdelijk contracten. Bedenkelijk is bovendien dat veel discussie nodig is met de Huurcommissie om de zaak behandeld te krijgen. Juist dat instituut zou laagdrempelig moeten zijn voor huurders in een gespannen woningmarkt. Dat blijkt hier niet het geval en het vraagt veel kennis van zaken en doorzettingsvermogen van medewerkers van !WOON om de zaak in behandeling te laten nemen. Extra bedenkelijk is dat de discussie voorafgaand aan het innemen van een zaak met de Dienst Huurcommissie moest worden gevoerd. Als er al discussie is hoort dat thuis op een zitting bij de commissie zelf, waar een uitspraak volgt waartegen eventueel beroep kan worden ingesteld  bij de kantonrechter.

Artikel delen:

!WOON