Ophef over speculatie met Amsterdamse nieuwbouwwoning

12 juli 2018

De gespannen Amsterdamse woningmarkt komt verder onder druk door speculatie. Over de ruggen van woningzoekenden proberen handelaren grove winsten te maken. Waarmee ze de prijzen verder opdrijven. Zo kocht Marcel Melis een nieuwbouwwoning van corporatie Stadgenoot voor € 425.000. De rijtjeswoning staat een jaar later al weer te koop voor € 825.000, zo constateerde !WOON. Zowel Het Parool als AT5 berichtten over deze uiterst dubieuze praktijken. Stadgenoot haast zich met melden dat ze maatregelen nemen. Maar hoe kon dit gebeuren?

Het ging al eerder mis met verkoop van corporatiewoningen. In 2009  constateerde ons Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag gevallen van huisjesmelkerij met verkochte corporatiewoningen. Toenmalig PvdA kamerlid Staf Depla stelde kamervragen en de corporaties beloofden beterschap. Toch kwamen we ook in 2016 weer gevallen tegen van uitponden van verkocht corporatiebezit. Ymere erkende toen dat er iets was misgegaan.  Alle betrokkenen (verkoopmedewerkers, makelaar en notaris) werden geïnstrueerd dat ‘dit nooit meer fout mag gaan’. Heel goed, maar daar heeft Stadgenoot kennelijk onvoldoende lering van getrokken. Waarom wordt geen anti-speculatie beding opgenomen in de koopcontracten en waarom moeten corporaties eerst in de problemen komen voor er doeltreffende maatregelen worden genomen?

Artikel delen:

!WOON