Ymere betaalt kosten opstellen huurcontract terug

03 oktober 2018

Een verhuurder mag geen kosten in rekening brengen voor het afsluiten van een huurcontract. Bewonerscommissie Westerkaap in Amsterdam boekte onlangs een mooi succes. Na dreiging met een juridische procedure betaalde Ymere 37 huurders hun contractkosten terug. Deze huurders hadden bedragen betaald  variërend van €40 tot €120.

De afgelopen jaren is flink geprocedeerd over de vraag of een verhuurder kosten in rekening mag brengen voor afsluiten van een huurcontract. De jurisprudentie is inmiddels duidelijk. Het afsluiten van een huurcontract behoort tot de standaard werkzaamheden van een verhuurder. Daar hoeft een huurder niet voor te betalen. Er kan alleen een kleine vergoeding gevraagd worden voor afgesproken extra werk waar de huurder ook zelf belang bij heeft.

‘Als iets niet mag, dan mag het niet’

De terugvorderingsactie was ingezet door Bewonerscommissie Westerkaap. ’Zeker een woningbouwvereniging moet zich aan de wet houden. Als iets niet mag, dan mag het niet. Daar moet je niet ingewikkeld over doen. We zijn met invullijstjes langs alle deuren gegaan en de meeste bewoners hadden wel oren naar ons initiatief. We kwamen terug met een flink pakket aan lijstjes en machtigingsformulieren, die we aan !WOON overhandigd hebben. Daarna heeft !WOON namens ons een claim ingediend bij Ymere’, aldus Marianne Knollenburg, vertegenwoordiger van de bewonerscommissie.

Ymere voor de rechter

Ymere reageerde in eerste instantie afwijzend op de brief van !WOON. Ze had niet alleen een andere visie op het geheel, Ymere beriep zich ook op verjaring. De meeste huurders hadden hun contractkosten namelijk langer dan vijf jaar geleden betaald en daarom zouden zij te laat zijn met hun verzoek. !WOON was het daar niet mee eens en verwees de zaak door naar een jurist van het Emil Blaauw Proceskostenfonds. Toen Ymere volhield niet te willen betalen, werd de zaak aan de kantonrechter voorgelegd. Blijkbaar zag Ymere de afloop van de zaak niet met vertrouwen tegemoet, want nog voor de eerste zittingsdatum liet zij weten alsnog te zullen betalen.

Huurdersorganisatie verzoekt om nieuw beleid Ymere

Naar aanleiding van deze zaak heeft de overkoepelende huurdersorganisatie SHY aan Ymere verzocht het beleid aan te passen. Zij verzoeken de corporatie te stoppen met het in rekening brengen van administratiekosten. Het verzoek geldt voor alle huurders, zowel in de sociale huursector als in de vrije sector. Verder vragen ze Ymere iedereen die in het verleden administratiekosten heeft betaald het geld terug te geven.

Van toepassing voor alle huurders

!WOON verzoekt alle woningcorporaties om te stoppen met het in rekening brengen van administratiekosten bij het afsluiten van huurcontracten. Ook bij vrije sector huurcontracten, want dat maakt volgens de rechter geen verschil. Zolang de corporaties hun beleid niet gewijzigd hebben blijft !WOON helpen met het terugvorderen van contractkosten.  Heeft u ook administratiekosten betaald bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, neem dan contact op met !WOON.

Artikel delen:

!WOON