Bewoners waarderen advies en hulp met een 8,7

29 november 2018

Tijdens de !WOON Meet Week van 12-19 november zijn bewoners tijdens de woonspreekuren en online gevraagd naar de tevredenheid over het advies en de manier waarop zij te woord zijn gestaan. Bewoners blijken de hulp van !WOON erg te waarderen. Zowel bij de inloopspreekuren als bij de online enquête geeft meer dan 90% van de respondenten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de inhoud van de gegeven informatie. Dat geldt ook voor de manier waarop zij te woord zijn gestaan. Het gemiddelde rapportcijfer dat de bewoners aan het geheel van de dienstverlening geven is een 8,7.

Aan de tevredenheidsmeting is door 431 bewoners meegedaan. Tijdens de spreekuren zijn 224 formulieren ingevuld. De respons op het verzoek om de online enquête in te vullen was 25%, er deden 207 respondenten mee.

!WOON is op haar beurt vanzelfsprekend zeer tevreden over de uitslag van het onderzoek.

Artikel delen:

!WOON