Aangepaste regels bij de Huurcommissie

08 januari 2019

Per 1 januari zijn de regels bij de Huurcommissie op een aantal punten gewijzigd. Huurders gaan er weinig van merken: het blijft zinvol om te hoge huren of servicekosten aan te vechten. Verhuurders die vaker te veel huur vragen gaan meer leges betalen. Ook is er een nieuwe procedure waarin huurders kunnen klagen over het gedrag van hun verhuurder. De Huurcommissie kan een klacht gegrond verklaren, maar wat huurders daar aan hebben is niet duidelijk.

Deze regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte. Kort samengevat komen de wijzigingen op het volgende neer:

* Het legestarief (de eigen bijdrage per procedure) is nu €300 voor alle verhuurders, ook voor privé personen. Voor huurders blijft het €25. Wie gelijk krijgt ontvangt net als voorheen de leges terug. Verhuurders betalen meer omdat zij de regels horen te kennen. Als ze die goed toepassen hebben ze niets te vrezen, want dan krijgen ze gelijk in de procedure en dus hun geld terug.

* Als een verhuurder een tweede keer een te hoge huur vraagt betaalt hij €700 leges. De derde en volgende keer wordt dat €1400 per uitspraak. Deze hogere leges geldt niet bij te hoge servicekosten.

* Huurders kunnen nu bij de Huurcommissie klagen over de gedragingen van de verhuurder. Dat kan een ‘gegrond’ klacht opleveren. Wat ze daar dan aan hebben is erg onduidelijk. Wie echt problemen heeft met de verhuurder doet er beter aan contact op te nemen met !WOON. Zo nodig helpen wij Amsterdamse huurders met een advocaat en gaan we naar de rechter die echt iets kan doen.

* Verhuurders met meer dan 50 woningen moeten meebetalen aan de Huurcommissie.

Meer achtergrond op de website van de Huurcommissie.

Artikel delen:

!WOON