Bewoners willen sloop op de Kramatweg

12 februari 2019

Het was voor iedereen duidelijk dat er iets moest gebeuren in dit complex van Eigen Haard aan de Kramatweg en Soembawastraat. Kou, tocht, vocht, schimmel en gehorigheid zijn klachten van vrijwel alle bewoners in dit blok in de  Indische buurt in Amsterdam. Verrassend genoeg bleek op de eerste bewonersavond de overgrote meerderheid voor sloop.  Het daarop volgende woonwensenonderzoek gaf hetzelfde beeld.

Toen Eigen Haard dit voorkeursscenario voorstelde aan de bewonerscommissie ontstond twijfel of de bewoners de gevolgen wel helemaal goed begrepen. De huur in de nieuwbouw is doorgaans een stuk hoger dan de huidige huur, reden voor veel huurders om de voorkeur te geven aan renovatie. Daarom is nog een extra bewonersavond georganiseerd, maar dat veranderde de meningen niet. De commissie ging daarom akkoord met het sloopscenario, op voorwaarde dat er goede terugkeermogelijkheden voor de huidige bewoners zouden komen in het complex. Naast seniorenwoningen komen er ook een aantal woningen voor grote gezinnen. Verder is er de toezegging dat passend en met voorrang toegewezen gaat worden aan de huidige bewoners van het complex. Voor terugkeerders worden de huurprijzen afgetopt op de regels voor het passend toewijzen.

De bewonerscommissie is door Eigen Haard steeds betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw, ook al valt dit stuk op zich buiten de huidige kaderafspraken. Het resultaat is een mooi ontwerp met exact zoveel woningen als in de huidige situatie (eis van het stadsdeel) met voor iedereen die dat wil de mogelijkheid om terug te keren zodra het complex is opgeleverd. De te realiseren woningen zijn zeer divers. Oplevering gaat uiteraard nog wel een aantal jaar duren.

In het gekwalificeerd advies aan Eigen Haard over het plan had de bewonerscommissie opgenomen dat ze graag een extra vergoeding voor de bewoners wil vanwege het twee keer moeten verhuizen (in geval van terugkeer). Dit is afgewezen, maar in plaats daarvan is wel toegezegd dat de woningen met overschilderbaar behang en met vaatwasmachine-aansluiting worden opgeleverd.

Al met al een mooi voorbeeld van overleg, goed geregeld door de bewonerscommissie samen met Eigen Haard. !WOON ondersteunt de bewoners in dit complex, zodat ze zo goed mogelijk gebruik maken van hun mogelijkheden.

Artikel delen:

!WOON