Spreekuur wethouder Laurens Ivens bij team Centrum

12 februari 2019

Onlangs hield wethouder Wonen Laurens Ivens spreekuur bij ons team Centrum in het Huis van de Buurt de Boomsspijker. Hij was zichtbaar onder de indruk van de openhartigheid van de spreekuurbezoekers en de onderwerpen waarover zij vertelden. In zijn lopende termijn als wethouder gaat hij graag door met zijn spreekuurronde bij alle lokale teams van !WOON.

Voorafgaand sprak de wethouder met de medewerkers over actuele ontwikkelingen op en signalen over de woningmarkt in het Centrum. Aan de orde kwamen de slechte positie van vrije sector huurders, ongewenst verhuurgedrag in de particuliere sector, gemeubileerde verhuur,  niet terugbetalen van de borg, woningdelen, kamerverhuur en inspraak bij renovaties. Marktconforme huurverhogingen bij geliberaliseerde huurovereenkomsten vormen een grote bedreiging voor bewoners. Het is niet prettig wonen als je als huurder niet weet wat je boven het hoofd hangt. De wethouder ziet de rechtspositie van vrije sectorhuurders graag verbeterd en stelt de signalen van !WOON op prijs.

Woningdelen is een actueel thema dat ook de aandacht heeft van de wethouder en binnenkort geëvalueerd wordt in de gemeenteraad. Het verhuren van de woning aan verschillende individuele bewoners levert de verhuurders flink geld op. Aandachtspunt is het verbeteren van de rechtspositie van de woningdelers. !WOON heeft regelmatig contact met woningdelers die door hun verhuurder onder druk worden gezet.

Ook toonde de wethouder interesse in het versterken van de positie van huurders bij renovaties. Naast de Kaderafspraken, die binnenkort geëvalueerd gaan worden, zou het goed zijn om de inspraak van huurders bij renovaties in de particuliere huursector te verbeteren. Wellicht kan daar naar gekeken worden bij het afgeven van omgevingsvergunningen, zoals ook bij woningsplitsingsaanvragen vereist is.

 

 

Artikel delen:

!WOON