Bewoners denken mee over groen en nieuwbouw Banne Noord

06 maart 2019

Ruim veertig bewoners in Banne Noord gaven gehoor aan de uitnodiging om mee te denken over groen en nieuwbouw in Banne Noord. Stedenbouwkundige Stefan Bodecker en stadsdeelvoorzitter Erna Berends liepen met de bewoners een rondje door dit gebied. Ze hoorden zorgen aan over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en betaalbaar woningaanbod. In de gesprekken kwam ook naar voren dat bewoners het groen in de wijk erg waarderen. Over de nieuwbouw waren de meningen verdeeld. Veel bewoners gaven aan bezwaren te hebben tegen nieuwbouw langs de Noord-rand van de IJdoornlaan.  “Er is al heel veel ruimte ingeleverd voor woningbouw in de Banne. Laten we het groen alsjeblieft groen houden!” aldus bewoner Jan van Capel. De nieuwe leden van de werkgroep Groen en Nieuwbouw werden uitgedaagd om verschillende ontwerpen te maken voor de Banne Noord. Hierbij kropen de bewoners op de stoel van de stedenbouwkundige. Veel aandacht ging uit naar het bouwen van meer woningen voor starters en senioren op plekken waar ruimte vrij komt.  Ook werd er flink “out of the box” gedacht, bijvoorbeeld aan een jongerenvoorziening gelegen onder de A10 en een stadsstrandje aan de oostkant van de Banne. De input van bewoners wordt verwerkt in schetsen die een volgende keer in de werkgroep worden besproken.

!WOON ondersteunt bewoners bij het meedenken over de ontwikkeling van hun buurt. De gemeente geeft aan dat ze de mooie kanten van de wijk willen behouden en het groen, de voet- en fietspaden en de hoven willen verbeteren. !WOON zet zich ervoor in dat bewoners goed geïnformeerd worden en optimaal kunnen meepraten over het verbeteren van de buurt. Wilt u ook meepraten over de toekomst van de Banne? Stuur dan een mail naar Susan Meijerink.

 

 

 

 

 

 

scenario’s Banne Noord in 2022

 

Artikel delen:

!WOON