Huurdersprotest in de Stadionbuurt

04 maart 2019

Een grote groep huurders liet zich vrijdag 1 maart horen in de Amsterdamse Stadionbuurt. Zij protesteren omdat door verkoop in het complex Olympia en hun buurt steeds minder sociale huurwoningen overblijven. Bij de renovatie beloofde Ymere de bewonerscommissie om maximaal 49% van de woningen te verkopen. Dat percentage is ruim overschreden.

De bewoners wijzen erop dat nu veel corporaties huizen verkopen voor de hoofdprijs in buurten waar je langer dan 10 jaar op de wachtlijst moet staan om een woning te krijgen. Er waren onder meer raadsleden van SP, PvdA, Bij1 en GroenLinks aanwezig. De directie van Ymere was weliswaar uitgenodigd maar niet aanwezig. Ymere bracht voor de protestactie wel een eigen persbericht uit. De bewoners blijven erbij dat het beleid van Ymere in strijd is met de gemaakte afspraken in het complex en niet in lijn is met het Amsterdamse coalitieakkoord en stedelijke prestatieafspraken tussen huurders, corporaties en gemeente.

Een uitgebreider verslag van het protest is te vinden op de website van huurdersorganisatie HYA.

Artikel delen:

!WOON