Wat doen bij stormschade in een VvE?

15 maart 2019

Steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer en harde wind. Wat kunt u doen als door het weer schade ontstaat aan het pand? Is de VvE hier tegen verzekerd? En hoe te handelen als er schade is?

Een VvE heeft twee verplichte verzekeringen; een opstalverzekering en een WA-verzekering. Ook kan een VvE ervoor kiezen om aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een glasverzekering, rechtsbijstandsverzekering of een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

In het splitisngsreglement zijn vaak nauwkeurige regels opgenomen over de verplichte verzekeringen. Zo moet een VvE met modelreglement 2006 zich verzekeren tegen water‑, storm‑, brand‑ en ontploffingsschade. Valt er tijdens een storm een boom tegen de gevel of op het dak, dan is de VvE hier tegen verzekerd.

Ook kan het gebouw schade veroorzaken aan het eigendom van anderen. Denk maar eens aan een dakpan die van het dak waait op de auto van de buurman of een boom uit de gemeenschappelijke tuin van de VvE die omvalt tegen de gevel van een naastgelegen pand. In deze gevallen biedt de WA-verzekering uitkomst.

Appartementsclausule
In de modelreglementen is opgenomen dat in de verzekeringspolis een ‘appartementsclausule’ moet staan. In deze clausule  staat -kortgezegd- dat als een eigenaar schuld heeft aan de schade, de verzekeraar de schade alsnog volledig vergoedt. De achterliggende gedachte is dat alle eigenaren gezamenlijk het eigendom hebben van de gemeenschappelijke delen van het pand. Zij zijn dus ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekering. Heeft één eigenaar schuld aan de schade, dan is het onredelijk om alle eigenaren hier de dupe van te laten zijn en de vergoeding niet of slechts gedeeltelijk uit te keren.

In de modelreglementen is deze clausule terug te vinden. Controleer vooral of in uw polis de clausule ook staat.

Schade, en nu?
Is er door een storm schade ontstaan aan het gebouw, dan is het van belang om direct te handelen. Kan verdere schade worden voorkomen (zonder uzelf of anderen in gevaar te brengen) onderneem dan actie. Denk bijvoorbeeld aan het provisorisch dichten van een gat in het dak of het verwijderen van losliggende dakpannen.

Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw verzekeraar om de schade te melden. Vaak wordt om foto’s of ander beeldmateriaal gevraagd. Leg de schade daarom zo goed mogelijk vast. Vervolgens is het afhankelijk van uw verzekeraar welke vervolgstappen worden genomen. Uw verzekeraar kan u hier verder over informeren. Het langs sturen van een schade-expert  behoort tot de mogelijkheden. Deze schade-expert komt langs om de omvang van de schade te bepalen en de uit te keren vergoeding vast te stellen.

Artikel delen:

!WOON