Huurverhoging? Doe de check!

18 april 2019

In de laatste week van april ontvingen bijna alle huurders een voorstel om de huur te verhogen. In Amsterdam zijn dat circa 300.000 huishoudens. De huur kan stijgen met 4,1% en voor hogere inkomens zelfs 5,6%. Daarmee stijgen veel huren een stuk sneller dan de inflatie van 1,7%. Woningcorporaties vragen vaak iets minder huurverhoging: de huur over hun hele bezit mag gemiddeld met maximaal 2,6% stijgen.

De verhoging is niet altijd redelijk en dat geldt ook voor de vaak bijgeleverde afrekening van de servicekosten. Dat die extra kosten elke maand terugkeren, geeft extra aanleiding om de stukken goed te controleren. Om huurders daarbij te helpen heeft !WOON een huurverhogingscheck gemaakt. Door invullen van een aantal vragen is snel te zien of bezwaar tegen de verhoging kans maakt. Het percentage kan te hoog zijn of het voorstel kan uitgaan van de verkeerde huurprijs. Ook is bezwaar mogelijk op grond van onderhoudsklachten, maar dan is wel tijdig een melding van de gebreken nodig, gevolgd door een onderhoudsprocedure.

Bij een zogenaamd geliberaliseerd huurcontract gelden andere regels. De verhoging is dan doorgaans al vastgelegd in het huurcontract met een indexeringsclausule. Meestal is dat de inflatie en die was 1,7% over 2018. Aanzegging van een verhoging is dan niet nodig.

Huurders met een bruto inkomen van alle gezinsleden samen boven de € 42.436 kunnen een extra huurverhoging krijgen. Dat is niet altijd terecht en bij een inkomensdaling is het ook mogelijk om eerdere etxtra verhogingen terug te draaien. Ook dat is reden om goed te kijken. Voor mensen met een relatief hoge huur die bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan of minder zijn gaan verdienen kan dat soms heel veel schelen.

Wie het niet eens is met het voorstel kan bezwaar maken. Dat is een simpel formulier gericht aan de verhuurder. Deze kan vervolgens bekijken of hij tegemoet komt aan het bezwaar of de kwestie voorlegt aan de Huurcommissie. Gaat hij niet naar de Huurcommissie, dan gaat de huurverhoging niet door. Een bezwaar tegen de huurverhoging moet voor 1 juli bij de verhuurder binnen zijn. Direct regelen is natuurlijk wel zo makkelijk.

De regels voor de huurverhoging, het bezwaarschrift en een huurverhogingscheck zijn te vinden op deze pagina op de !WOON website.

Om huurders actief te informeren verspreiden we vanaf 23 april het WOON Magazine in een groot deel van Amsterdam, Dat bevat veel nuttige informatie voor huurders en ook voor eigenaar bewoners over huren, energie, onderhoud, servicekosten en de VvE.

Mensen met vragen zijn van harte welkom bij !WOON voor gratis advies en hulp.

Artikel delen:

!WOON