Verbod op verbouwing, terwijl gemeente akkoord is

05 april 2019

Voor een wijziging aan de is gevel niet alleen toestemming nodig van de gemeente (vergunning en akkoord welstandscommissie), maar ook van de vergadering van eigenaren. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde beschikking van de rechtbank Amsterdam uit 2017. In deze casus was de gemeente akkoord, maar weigerde de VvE toestemming te verlenen. De eigenaar vocht deze weigering aan, maar verloor.

Een wijziging aan de het gebouw, waardoor de hechtheid ervan in gevaar zou kunnen worden gebracht of waardoor het architectonische uiterlijk of de constructie wordt gewijzigd is zonder toestemming van de VvE niet mogelijk. Alle eigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van de gevel en beslissen daarom over wijzigingen en het onderhoud. In deze casus wilde een eigenaar in de gemeenschappelijke gevel een raam plaatsen. De vergadering stemde tegen de plaatsing, onder andere omdat niet duidelijk was wie verantwoordelijk zou zijn voor het onderhoud, maar ook omdat het aangezicht van het gebouw hierdoor zou veranderen. Dit was, aldus de vergadering, ongewenst.

Iedere eigenaar heeft de mogelijkheid om een besluit van de vergadering bij de rechter ter discussie te stellen. Dit moet gebeuren binnen een maand nadat het besluit is genomen (artikel 5:130 BW). Dit is een verzoekschriftprocedure. Het is niet nodig om een advocaat in de arm te nemen, maar dat mag wel. De rechter oordeelt vervolgens of het besluit van de vergadering onredelijk is.

De belangrijkste les die geleerd kan worden uit deze beslissing van de rechter is dat voor een verbouwing vaak niet alleen toestemming nodig is van de gemeente, maar ook van de VvE. Dit kan betekenen dat de één wel akkoord gaat en de ander niet. De verbouwing mag dan niet plaatsvinden. Het volledige vonnis leest u hier.

Wilt u verbouwen, maar twijfelt u of toestemming nodig is van de VvE? Neem contact op via 0205230130 voor advies en informatie.

Artikel delen:

!WOON