VvE mag type en merk individuele ketel niet bepalen

12 april 2019

Bij gestapelde bouw is de afvoer van de eigen CV-ketel meestal aangesloten op een collectieve rookgasafvoer. Soms is dit kanaal niet geschikt voor gebruik door verschillende ketels tegelijk, zoals VR- en HR-ketels. Bij het vervangen van de eigen ketel kunnen er risico’s ontstaan voor u en uw buren. Controleer daarom altijd of de nieuwe ketel aangesloten kan worden op het collectieve kanaal.

Een VvE in Gelderland probeerde dit probleem voor te zijn. Tijdens de vergadering besloot zij dat alle individuele ketels die op korte en lange termijn worden vervangen, gekocht en geplaatst moeten worden door hetzelfde bedrijf. Daar hield het plan niet op; de VvE wees niet alleen het bedrijf waar de ketel gekocht moet worden  aan, maar ook het type en merk van de ketel. De afspraak was dat dit bedrijf verantwoordelijk zou zijn voor het onderhoud aan het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal, maar vervolgens ook bij alle individuele eigenaren de CV-ketel zou plaatsen. Een eigenaar was het niet eens met dit besluit; zijn standpunt was dat de VvE niet mag bepalen welke ketel door de individuele eigenaren wordt gekocht en ook niet mag bepalen door welk bedrijf de ketel wordt geplaatst.

In een kort geding oordeelde de rechter dat de CV-ketels in deze VvE privé zijn en de VvE daardoor te ver is gegaan in haar besluit. Dat de ketels privé zijn betekent dat de VvE in beginsel geen zeggenschap heeft over het onderhoud of vervanging, maar iedere eigenaar zelf bepaalt of de ketel wordt vervangen en de kosten hiervan moet dragen. Een besluit van de VvE over het onderhoud aan privé delen, zoals de CV-ketel, is nietig. De VvE was niet bevoegd om eisen te stellen over het type en merk van de nieuwe ketels of over het bedrijf waar de ketels bij gekocht moeten worden. Het volledige vonnis kunt u hier lezen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft in december 2016 een handreiking geschreven over de gevaren van collectieve rookgasafvoerkanelen in woongebouwen. Klik hier om naar de handreiking te gaan.

 

Artikel delen:

!WOON