Een huisdier in je woning, kan de VvE dit verbieden?

22 mei 2019

Kan een VvE het houden van honden in een huishoudelijk reglement  verbieden? Nee, besloot recent het Gerechtshof in Den Bosch. Dit kan alleen als het in het reglement bij de splitsingsakte is opgenomen.

Tot voor kort kon een hond of poes wel verboden worden
In 1993 oordeelde de Hoge Raad nog het tegenovergestelde: volgens de rechter kon toen een huisdierenverbod wél in het huishoudelijk reglement worden opgenomen. De gedachte hierachter was dat de VvE in het huishoudelijk reglement regels over het gebruik van het privé gedeelte mag stellen.

Het verbod moet tegenwoordig in het splitsingsreglement staan
Een paar jaar later oordeelde de Hoge Raad echter dat regels over het gebruik van de privé delen in het reglement bij de splitsingsakte vastgelegd moeten zijn en niet in het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement mogen m.b.t. het gebruik alleen ‘regels van orde’ worden opgenomen.

Huisdierenverbod uit 1993 is niet langer geldig
Het Gerechtshof oordeelt nu dat het huisdierenverbod uit 1993 is komen te vervallen door het latere oordeel van de Hoge Raad. Als in het huishoudelijk reglement geen regels over het gebruik van de privé delen mogen staan, dan kan een huisdierenverbod geen stand houden. Een verbod op het hebben van een hond is geen ‘regel van orde’, maar een ‘principiële beperking van de gebruiksmogelijkheid van het appartement’.  Een huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement is daarom nietig, aldus het Gerechtshof. Dit betekent dat het besluit door de VvE nooit genomen had mogen worden en de eigenaren zich er niet aan hoeven te houden.

Kortom, een verbod op het hebben van huisdieren kan dus alleen in het splitsingsreglement. Staat zo’n verbod daar niet in, dan kan de VvE huisdieren ook niet verbieden in het huishoudelijk reglement. Het volledige arrest van het Gerechtshof vindt u hier.

Wilt u weten of in uw VvE een verbod op huisdieren geldt, raadpleeg uw splitsingsreglement of kom vrijblijvend met uw splitsingsreglement langs bij !WOON. Bel naar 0205230130 om een afspraak te maken.

Artikel delen:

!WOON