Woonbond: Help huurders met hoge energierekening

23 mei 2019

De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. De huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen (en daardoor soms in onprettige en ongezonde omstandigheden leven) is de energierekening hoog. Dat blijkt uit analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond.

Hebt u ook last van kou, vocht en schimmel in je huis? Laat het er niet bij zitten!  Woont u in Amsterdam of Amstelveen? Neem contact op met !WOON voor advies en ondersteuning. !WOON helpt de problemen (nogmaals) aan te kaarten bij de verhuurder en als het nodig is ook met de procedures daarna.

Als Amsterdammer of Haarlemmer kunt u ook een afspraak maken met de Energiecoach voor advies over energie besparen én een set gratis bespaarproducten. Dit kan direct via het aanmeldformulier op onze website.

De Woonbond stuurde op 14 mei 2019 een brief aan het kabinet met de klemmende oproep om te zorgen voor passende compensatiemaatregelen. De aanbevelingen uit die brief hebben zeker ook de steun van !WOON:

a. verhoog de huurtoeslag van huurders met één of meer kinderen;

b. verhoog de algemene heffingskorting en het bijstandsinkomen in gelijke mate;

c. bevries vanaf 2021 de huren van (eengezins)woningen met een F- of G-label. Compensatie voor de verhuurder kan plaatsvinden via een extra subsidie voor woningverbetering van dit type woningen conform de STEP-subsidie.

De Woonbond startte het Meldpunt Energiealarm in najaar 2018, om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Dat leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er kwamen meldingen binnen van huurders met rekeningen van soms wel 200 euro per maand, die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen, uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

Verdere resultaten van het meldpunt en verhalen van melders kunt u lezen in de rapportage over het Meldpunt Energiealarm.

Artikel delen:

!WOON