Inspraak huisvestingsverordening, ook voor VvE’s!

08 juni 2019

De inspraaktermijn voor de nieuwe huisvestingsverordening Amsterdam 2020 loopt. Belanghebbende kunnen t/m 13 juli 2019 reageren op de voorstellen, maar heeft de VvE hier belang bij? Jazeker, want er gaan een aantal zaken wijzigen omtrent vakantieverhuur, Bed & Breakfast en kamergewijze verhuur. Hier ziet u kort de voorgestelde wijzigingen:

Vakantieverhuur

Er verandert niets aan de voorwaarden voor vakantieverhuur. Echter heeft de gemeente wel de bevoegdheid gekregen  om een gebied aan te wijzen waar een verbod op vakantieverhuur komt. Dit zou dan gaan om wijken waar de leefbaarheid in het geding is.

Kamerverhuur

Als een verhuurder eem appartement wil verhuren aan meer dan 2 personen dient er een vergunning aangevraagd te worden. Deze vergunning bestond al maar wordt aangepast.

  • Per wijk komt een maximum aan te verlenen vergunningen
  • Er komt een maximum aantal vergunning per gebouw
  • De geluidseisen zijn alleen nog van toepassing wanneer meer dan 3 kamers worden verhuurd
  • Er mag 1 persoon per kamer wonen
  • Iedere huurder krijgt een individueel huurcontract

Bed&Breakfast

B&B’s moeten een vergunning aanvragen bij de gemeente.

  • Er komt een max aantal vergunning per wijk
  • De vergunning is tijdelijk (5 jaar)
  • Vergunning worden verleend middels een lotingssysteem

U kunt uw mening laten horen over deze nieuwe regels.  Ook als u de wijzigingen een goed idee vindt is het goed dit te laten weten. Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u alle voorstellen uitgebreid lezen en hierop reageren.

Artikel delen:

!WOON