Suggesties Huisvestingsverordening Amsterdam 2020

23 juli 2019

Het Amsterdamse college van B&W gaf eind mei concept-Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vrij voor inspraak.  De reactietermijn is op 14 juli 2019 gesloten. !WOON is het grotendeels eens met de plannen, zeker met het idee en praktische voorstel om woningdelers meer rechten te geven. Ook vinden wij het een goed plan om jongeren die binding hebben met Amsterdam voorrang te geven op jongerenhuurwoningen. Deze groep zit namelijk ernstig in de knel. Als suggestie gaven we het college nog in overweging om net als de gemeente Den Haag om woningen tot 185 punten (en een bijbehorende huur tot € 951) onder de verordening te laten vallen. Dat heeft een drukkend effect op de prijzen en is gunstig voor huurders die aangewezen zijn op de middeldure huur. Verder stellen we voor om VvE’s beter te informeren of te raadplegen als een vergunning wordt aangevraagd. We zien namelijk situaties waarin een vergunning wordt verleend terwijl kamergewijze verhuur niet is toegestaan volgens de regels van de VvE. In deze brief gaven we onze reactie op de plannen.

Het college heeft alle insprekers bedankt en gaat kijken of naar aanleiding van de reacties wijzigingen nodig zijn.

Artikel delen:

!WOON