Slecht onderhoud? Huurverlaging ook in vrije sector

Meting van vocht in muur

22 juli 2019

Een huurster in een vrije sector woning aan de Amsterdamse Marnixkade kreeg met hulp van !WOON een flinke huurverlaging. Haar woning vertoonde ernstige onderhoudsgebreken. De verhuurder moet over de afgelopen jaren €11.000 terugbetalen omdat het woongenot van huurster was verstoord. Zo oordeelde de kantonrechter onlangs in zijn vonnis.

Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten geldt slechts beperkte huurprijsbescherming. Zo kan je bijvoorbeeld niet naar de Huurcommissie om de redelijkheid van de huurprijs te laten toetsten. Wel kan je zaken aan de kantonrechter voorleggen, bijvoorbeeld als de woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont, die het woongenot schaden. In dit geval ontdekte huurster kort na de aanvang van de huurovereenkomst ernstige vochtproblemen. Vanwege haar gezondheidstoestand had zij daar erg veel last van. De verhuurder weigerde iets aan het probleem te doen. Huurster klopte aan bij !WOON, die namens haar een onderhoudsrapport opmaakte. Nog steeds gaf de verhuurder niet thuis. Met behulp van een jurist van het Emil Blaauw proceskostenfonds is op basis van de rapportage een vordering ingesteld bij de rechtbank. Er werd een huurverlaging gevorderd over de periode dat huurster te kampen had met de vochtproblemen. Tijdens de procedure trachtte de verhuurder nog even om de problemen in de schoenen te schuiven van de huurster (bewonersgedrag). Echter, na een getuigenverhoor stelde de kantonrechter vast dat de verhuurder zelf aansprakelijk is voor de gebreken. Op basis van artikel 7:207 van het Burgerlijk Wetboek wees de rechter een korting toe van 30% op de betaalde huur. Omdat de korting een periode betrof van ruim vier jaar, moet de verhuurder ruim €11.000 terugbetalen. Lees hier het vonnis.

De boodschap is helder overgekomen en verhuurder is inmiddels begonnen met herstel van de gebreken, terwijl huurster tijdelijk in een wisselwoning zit.

Heeft u ook te kampen met ernstige onderhoudsgebreken? Neem dan contact op met !WOON.

Artikel delen:

!WOON