Wat is de termijn voor vernietigen van VvE besluit?

12 juli 2019

De Hoge Raad deed onlangs een opmerkelijke uitspraak in een VvE geschil. Een eigenaar-bewoner was het niet eens met besluiten van een Algemene Leden Vergadering (ALV) op 23 november 2015. De bewoner was zelf niet aanwezig en had zich ook niet laten vertegenwoordigen. Op 10 december 2015 ontving zij de notulen van de ALV en werd toen bekend met de genomen besluiten. Op 9 januari 2016 diende zij een verzoekschrift in bij de rechtbank voor het vernietigen van een aantal besluiten. De VvE stelt dat zij te laat was met haar verzoek, dit moet namelijk binnen één maand na de vergadering. De hoge raad geeft de VvE ongelijk.

Wanneer heb je kennis genomen van een besluit? De jurisprudentie was hier altijd duidelijk over. Een eigenaar-bewoner kan op basis van de agenda van de ALV zien over welke onderwerpen besluiten worden genomen. Als hij of zij niet aanwezig kan zijn en zich niet laat vertegenwoordigen moet de eigenaar-bewoner zo spoedig mogelijk nagaan welke besluiten er zijn genomen en begint de termijn te lopen.

De Hoge Raad heeft nu een nadere invulling gegeven aan de termijn voor ‘kennis nemen’ van een besluit. Zij stelt dat een eigenaar-bewoner ook pas op een later moment kennis kan nemen van een besluit. Dat is het geval als het bij de VvE gebruikelijk is om alle leden te informeren met bijvoorbeeld een besluitenlijst of notulen. De termijn van één maand liep in dit geval volgens de hoge raad vanaf 10 december 2015, het moment waarop de bewoner het verslag kreeg. Daarmee was zij op tijd met indienen van het verzoek 9 januari 2016.

Deze uitspraak zorgt ervoor dat u goed moet kijken wanneer de termijn voor u gaat lopen binnen u VvE. Wat zijn de gebruiken binnen uw VvE? Wij verwijzen u graag naar een uitgebreid stuk over dit onderwerp van VvErecht. De uitspraak zelf is hier te vinden.

Artikel delen:

!WOON