Emoties bewoners bij renovatie of sloop lopen hoog op

Renovatie en verbetering

01 augustus 2019

Renovatie en sloop van wooncomplexen zijn ingrijpende processen waarbij bewoners vaak tegengestelde belangen hebben. Waar de één met plezier woont en heeft geïnvesteerd in een dure badkamer of keuken, wil de ander zo snel mogelijk renoveren. !WOON ondersteunt bewonerscommissies om ieders belang bij renovatie en sloop zoveel mogelijk mee te nemen.

Ondersteuning van bewonerscommissies bij renovatie of sloop

!WOON komt al snel in actie bij geplande renovatie of sloopplannen. Er zijn veel vragen onder bewoners waar zij niet altijd samen uit komen. Moet de renovatie zo ingrijpend? Kan het niet in bewoonde staat? Kan het niet een paar jaar uitgesteld? Is funderingsherstel wel echt nodig? Kan die huurverhoging niet wat lager? !WOON is aanwezig bij overleggen tussen corporatie en commissie en geeft behalve achtergrondinformatie ook advies aan de commissie zodat zo gunstig mogelijke regelingen voor alle bewoners in het plan komen.  Samen met de commissie streven we altijd naar een zo mooi mogelijk resultaat waar zoveel mogelijk huurders blij mee zijn.

Er staat veel op het spel

Natuurlijk zijn er voordelen: een mooi opgeknapte woning van bijna nieuwbouwkwaliteit (of helemaal nieuw), een verhuiskostenvergoeding van € 6000, een stadsvernieuwingsurgentie voor wie weg wil… Maar voor velen weegt dat niet op tegen de nadelen van de onzekerheid over de wisselwoning (of de definitief andere woning), de vaak veel hogere nieuwe huur en het gedoe van het verhuizen. Daarbij komt dat bewoners soms zelf veel hebben geïnvesteerd in de woning. Sommige huurders hebben prachtige keukens geplaatst, ligbaden, uitbouwen, dure vaste parketvloeren… Dat moet er soms allemaal uit gesloopt en vervangen door een standaardvariant. De gemoederen tussen voor- en tegenstanders kunnen hoog oplopen, want er staat veel op het spel.

70% van de bewoners moet instemmen met reguliere huurovereenkomst

Om een renovatie doorgang te laten vinden is 70% instemming nodig van alle huurders met een reguliere huurovereenkomst. Dat blijkt geen sinecure. Wordt deze 70% gehaald, dan zijn de tegenstanders ook gedwongen om mee te doen (alleen via de rechter kan een huurder de renovatie van de eigen woning dan eventueel nog tegenhouden). Wordt de 70% niet gehaald dan moet er opnieuw onderhandeld worden met de Bewonerscommissie. Soms doet de verhuurder individuele toezeggingen om mensen over de streep te trekken. En ook hier is de rechter natuurlijk altijd een mogelijkheid, maar zover komt het over het algemeen niet.

Krijgt u te maken met een sloop- of renovatieproces? Laat u goed informeren door een deskundig en onafhankelijk adviseur. U heeft er recht op. !WOON heeft veel ervaring. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op voor advies of ondersteuning

Artikel delen:

!WOON