Moet huurder het kappen van zieke boom zelf betalen?

30 september 2019

Een boom in de tuin van een huurder in de Amsterdamse Rivierenbuurt ziet er niet zo goed uit. De huurder laat zelf een onderzoek naar de staat van de boom doen. Conclusie: de boom is ernstig ziek. De huurder trekt aan de bel bij de verhuurder Rappange. Deze stelt dat huurders voor het onderhoud van bomen moeten zorgen en  dat huurder het verwijderen zelf moet regelen. Klopt dat? Voor wie is het onderhoud van bomen nu echt?

Als huurder dien je je tuin te onderhouden. Staat er echter al een boom als je er gaat wonen en je kan die niet meer kan bijhouden? Er is specialistische kennis en kunde nodig om zo’n boom te snoeien en te verwijderen. Huurder heeft hem niet zelf laten opgroeien en kan dus ook niet verweten worden dat die boom er staat. De kosten voor onderhoud en verwijdering zijn dan ook niet volgens het ‘besluit kleine herstellingen’ voor rekening van huurder.

De opstelling van Rappange is saillant als je kijkt naar hun antwoord aan AT5 bij het recente onderzoek ‘Huren met Kuren’. Rappange werd vaak genoemd als verhuurder die veel woningen beheert met onderhoudsproblemen. “Rappange beheert voor vele (veelal kleine) particuliere huizenbezitters. Klachten die bij ons gemeld worden dienen te worden beoordeeld volgens de richtlijnen. Het kan zijn dat bepaalde klachten voor rekening van huurders zelf zijn. Bij grotere werken dienen wij deze ter goedkeuring aan de eigenaren voor te leggen (vaak middels een offertetraject), waarbij zij dienen te beslissen, daarbij gebruik makend van eigen budget en middelen. Dringende zaken trachten wij uiteraard direct op te lossen. Wij hebben daartoe ook een telefoonnummer welke 24 uur per dag bereikbaar is in het geval van spoedeisende zaken. Zonder verdere inhoudelijke kennis van uw enquête en de wijze waarop deze tot stand is gekomen lijkt conclusies trekken op dit ogenblik lastig en voorbarig. Rest ons te onderstrepen dat wij uiteraard iedere klacht serieus nemen.”

In het geval van het antwoord over deze boom zijn de richtlijnen die Rappange zou moeten hanteren ons inziens niet goed toegepast. !WOON laat dat dan ook per brief aan Rappange weten dat we verwachten dat Rappange deze potentieel gevaarlijke situatie met het oog op herfststormen gauw zal verhelpen.

Vragen over onderhoud? Neem contact met ons op.

Onderhoud

Artikel delen:

!WOON