Rechter steunt zelfbewoningsplicht gemeente Amstelveen

10 oktober 2019

Een eigenaar van een appartement in Westhove moet de gemeente Amstelveen een boete van € 50.000 betalen, omdat zij niet heeft voldaan aan de zelfbewoningsplicht. De schending was door de VvE aangekaart bij de gemeente. Ze hadden  overlast van nieuwe huurders zonder binding met het gebouw of de wijk. De uitspraak  maakt duidelijk dat het negeren van een zelfbewoningsclausule niet verstandig is.

De eigenaar van het appartement had zich niet aan de contractuele zelfbewoningsplicht gehouden en weigerde de boete die hiervoor is opgelegd te betalen. Daarom is de gemeente Amstelveen in december 2018 naar de rechter gestapt. De gemeente wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan speculanten.

Gemeenten kunnen de zelfbewoningsplicht hanteren bij de ontwikkeling van een woongebied. De zelfbewoningsclausule is een middel om te voorkomen dat (nieuwbouw-)woningen als huurobject worden opgekocht. Dit houdt in dat de huizenkoper verplicht is om minimaal achttien maanden na oplevering zelf in de woning te verblijven. Houdt de eigenaar zich hier niet aan, dan kan een boete van € 50.000 worden opgelegd. In dit geval heeft woningcorporatie Eigen Haard dit in het koopcontract van appartementen aan de Westhove opgenomen.

De rechtbank heeft in een mondelinge uitspraak de zelfbewoningsverplichting als legitiem beoordeeld en de schending van de verplichting vastgesteld. De rechter ging ook mee in de hoogte van de boete, omdat er een afschrikkende werking van uit moet gaan.

Naast de bovengenoemde zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw zien we ook steeds vaker dat corporaties bij de verkoop van de bestaande sociale huurwoning steeds vaker een zelfbewoningsplicht opleggen via de koopakte. Daarnaast kan een woningcorporatie ook een anti-speculatiebeding opleggen. Deze wordt notarieel vastgelegd in de leveringsakte, en betekent dat een koper gedurende de afgesproken termijn niet mag doorverkopen of verhuren. Komt de koper deze afspraken niet na dan moet hij of zij eveneens een boet betalen.

Artikel delen:

!WOON