Tegenstrijdige uitspraken over vlonders op balkon

18 oktober 2019

Bent u als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de vlonders op uw terras of balkon? Of moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) de kosten voor onderhoud en herstel dragen? De rechtspraak is hierover verdeeld.

De afgelopen jaren is meerdere keren geprocedeerd over de vraag wie verantwoordelijk is voor onderhoud van de vlonders op een terras of balkon. Splitsingsakte en  splitsingsreglement zijn bepalend. Hierin kan staan dat de balkonconstructies gemeenschappelijk zijn, met uitzondering van de afwerklagen. Maar is een vlonder een afwerklaag of onderdeel van de constructie?

Ja natuurlijk…!
Het Gerechtshof Den Haag oordeelde in 2016 dat de vlonders van de privé terrassen onderdeel zijn van de VvE. ‘Het hof is (…) van oordeel dat naar normaal taalgebruik onder ‘terras’ dient te worden verstaan een begaanbaar oppervlak waarop men kan plaatsnemen’. Onder de vlonders lag een kunststof dakbedekking, waarop niet gelopen mocht worden. Het hof concludeerde dat de vlonders onderdeel uitmaken van de balkonconstructie. De kosten voor het onderhoud komen daarom voor rekening van de VvE.

Dezelfde lijn werd gevolgd door de Rechtbank Overijssel in februari van dit jaar. De rechter oordeelt dat vlonders gelegen op een betonnen constructie aangemerkt moeten worden als afwerklaag. Het balkon of terras kan bij een betonnen constructie immers ook zonder de vlonders worden gebruikt. Vlonders die zijn gelegd op een bitumen dak maken onderdeel uit van de constructie. Het bitumen dak mag namelijk niet worden belopen en daardoor zijn de vlonders geen afwerklaag maar een essentieel onderdeel van het balkon.

Nee, omdat…
In mei van dit jaar had het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een hele andere mening; vlonders zijn, ongeacht de ondergrond (beton of bitumen) aan te merken als afwerklaag. ‘De feitelijke situatie is dan ook dat de balkons op verschillende wijze (…) zijn afgewerkt, al naar gelang de voorkeur van de betreffende eigenaar. In die situatie is het naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk dat tot de afwerklaag als genoemd in de splitsingsakte alles behoort dat is gelegen boven de bitumen onderlaag en dat al het andere tot de vloer behoort.’

Hulp nodig?
Op de vraag of vlonders tot de constructie van het balkon of de afwerklaag behoren is geen eenduidig antwoord te geven. Van groot belang is om te controleren wat in de splitsingsakte en het splitsingsreglement hierover staat. VvE’s met modelreglement 2006 of 2017 hebben het doorgaans een stuk makkelijker; bij hen is de afwerklaag van de balkons gemeenschappelijk. Bij alle andere VvE’s heeft de rechtspraak het er niet makkelijker op gemaakt.

Heeft u hulp nodig bij het lezen en begrijpen van de akte en het reglement, neem dan voor gratis hulp en advies contact op met !WOON via 020 5230 130.

Onderhoud in de VvE – MJOP

Artikel delen:

!WOON