Huurster gedwongen tot Airbnb

Airbnb niet altijd ok

19 november 2019

Volgens een huurcontract van een woning in Amsterdam Centrum was de huurster verplicht om haar woning via Airbnb te verhuren..  Als de vakantiegangers arriveerden, moest zij haar woning tijdelijk uit. Dit heeft zij dan ook gedaan, zij het met tegenzin. Toen zij haar huurcontract wilde opzeggen, bleek dat niet te mogen. Met steun van !WOON heeft de huurster het contract inmiddels toch opgezegd. “We kijken bij !WOON niet snel meer ergens van op als het om verhuur gaat, maar dit is wel een heel aparte bepaling in een huurcontract”,  aldus Hans Bakker van !WOON team Centrum.

Huurster was verplicht maximaal aantal dagen via Airbnb te verhuren

Als er Airbnb gasten waren,  mocht zij gebruik maken van de woning van de verhuurder elders in het centrum. Het beheer van de advertentie en de verplichte melding bij de gemeente waren voor rekening van de huurster. De opbrengsten van de vakantieverhuur verdwenen echter in de zak van de verhuurder. Over de dagen dat de woning  Airbnb verhuurd is, hoefde geen huur betaald te worden. Van een lage huur was overigens geen sprake, deze lag boven de €1200 per maand.

Huurster mocht huurcontract niet opzeggen

Huurster was verplicht het maximale aantal toegestane verhuurdagen te verhuren. Het ging om een tijdelijk huurcontract waar de huurster vanaf wilde. De verhuurder beweerde dat ze dan de volledige twee jaar van het contract moest betalen. Met steun in de rug van !WOON heeft huurster de opzegging doorgezet en is inmiddels verhuisd. Een bijzonder detail:  de verhuurder is advocaat. Ook de gemeente Amsterdam was not amused over deze verhuurconstructie. De  afdeling handhaving heeft een onderzoek ingesteld.

Heb jij ook te maken met vreemde bepalingen in je huurcontract en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met !WOON.

Shortstay en vakantieverhuur

Artikel delen:

!WOON