Verhuur aan toeristen toch toegestaan in VvE?

29 november 2019

Er is al veel gesproken, geschreven en geprocedeerd over het verhuren van je koopwoning aan toeristen. De tendens in de rechtspraak is dat verhuur aan toeristen door woningeigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VvE) niet is toegestaan als het appartementsrecht de bestemming ‘wonen’ heeft. Toeristen wonen namelijk niet, maar verblijven voor een korte periode op het adres. De rechtbank Noord-Holland deed in mei van dit jaar een opvallende uitspraak waarbij kortdurende verhuur wél is toegestaan bij een woonbestemming. Hoe zit dat?

Het complex waar deze zaak over gaat ligt in Zandvoort. Van oudsher was het complex bedoeld als appartementenhotel. Conform de erfpachtovereenkomst met de gemeente mocht er zelfs niet permanent in de flat gewoond worden. De erfpachtregels werden na verloop van tijd aangepast en ook de splitsingsakte werd gewijzigd. De VvE bestaat sindsdien uit een hotel en uit woningen. De vraag die voorlag aan de rechter was of de woningen ook (kortdurend) aan toeristen verhuurd mochten worden.

De rechter oordeelt dat de VvE niet mag en kan blindstaren op de in de akte genoemde bestemming. Weliswaar staat in de akte (voor een deel van de appartementen) een woonbestemming, maar de akte moet in zijn geheel worden gelezen en geïnterpreteerd. In deze akte stonden namelijk ook tal van aanknopingspunten om te concluderen dat kortdurende verhuur wel degelijk was toegestaan. Zo stonden er o.a. regels in over het verhuren van woningen voor een periode korter dan 2 maanden, mochten eigenaren geen logo ophangen aan het gebouw of reclame maken voor pension en/of hotelovernachtigen en werd een afwijkende verdeelsleutel afgesproken voor de kosten van de brandveiligheidsinstallatie met het oog op verhuur aan toeristen.

Al met al concludeert de rechtbank dat het in deze VvE, ondanks de bestemming ‘wonen’, wel degelijk de bedoeling is dat de woonappartementen ook kortdurend aan toeristen mogen worden verhuren. Het volledige vonnis is hier te vinden.

Wat betekent dit voor u?
Als u wilt weten of verhuur aan toeristen in uw VvE is toegestaan, raadpleeg dan uw splitsingsakte. De bestemming van de appartementsrechten blijft de eerste plek om te zoeken naar aanwijzingen. Het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland leert ons dat ook in de rest van de akte gekeken moet worden naar aanwijzingen over verhuur aan toeristen.

De situatie zoals in Zandvoort is een uitzondering. In de meeste aktes zijn geen regels en afspraken opgenomen over kortdurende verhuur of is zelfs een verbodsbepaling opgenomen. Twijfelt u over de regels in uw VvE? Neem dan contact op met !WOON voor hulp en advies.

Verhuur in de VvE

Artikel delen:

!WOON