Buurtbudget beheren: hulp voor bewonersgroepen

16 december 2019

De gemeente wil bewoners via een buurtbudget meer invloed geven op de ontwikkeling van hun buurt. Hiermee wordt nu geëxperimenteerd in Noord, Nieuw West en Zuidoost. Elk stadsdeel ontwikkelt daarvoor een eigen aanpak. De bedoeling is dat bewoners zelf in hun buurt samen met medebewoners ideeën en voorstellen voor verbetering ontwikkelen. Het is een goede zaak als bewoners zelf meer te zeggen hebben over de ontwikkeling van hun buurt en over wat er moet gebeuren. Het is ook een verantwoordelijkheid waar zij best wat hulp bij kunnen gebruiken. Om dit proces te organiseren kan !WOON ondersteuning bieden. !WOON kan bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van de organisatie, het uitvoeren van de plannen en het beheer en de administratie van de budgetten. 

In Zuidoost zijn al twee actieve bewonersgroepen die budget toegekend hebben gekregen. Zij hebben daarbij hulp gevraagd aan !WOON en de gemeente maakt dat mogelijk. Het gaat om Hart voor de K-buurt en het bewonersplatform G-buurt. In beide buurten liggen al veel buurtplannen klaar voor uitvoering. Die plannen gaan over onderwerpen als achterstallig onderhoud van de flat, aanpak van zwerfvuil, gezond en fit leven, onderlinge hulp onderling stimuleren tot het verbeteren van verkeerssituaties. 

Vragen uit beide groepen gaan met name over:

  • Organisatie-opbouw en besluitvorming: hoe richt je je buurtorganisatie erop in, hoe besluit je over het geld, hoe ga je om met beheer en verantwoording, hoe voorkom je conflicten?
  • Hoe houd je de buurt betrokken, hoe zorg je dat de dialoog tussen bewoners goed verloopt, hoe betrek je de bewoners bij het uitvoeren van de plannen en hoe stem je af met het stadsdeel en bijvoorbeeld de corporaties?
  • Hoe verbind je actieve bewoners in bijvoorbeeld bewonerscommissies en VvE’s met de overige actieve bewoners in een soort van platform en hoe kunnen die over de buurtgrenzen heen samenwerken met andere platforms.

De ervaringen in Zuidoost kunnen weer van pas komen bij andere startende groepen. !WOON kan zorgen voor onderlinge uitwisseling en overdracht. Daarnaast delen we de opgedane ervaring in een nog te organiseren ‘leeromgeving’ met de betrokken ambtenaren. Daarbij gaat het niet alleen om meedenken en meepraten maar ook om meedoen en samen regie voeren. Dus ook een actieve rol pakken in de uitvoering.

Heeft u vragen over het experiment met de buurtbudgetten? Neem contact op met Jantina Bijpost.

Artikel delen:

!WOON