Gezinswoning in Nieuw-West voor € 7.000 per maand

Kamer kleiner dan parkeerplaats

13 januari 2020

Een belegger kocht een eengezinswoning in Amsterdam Nieuw-West. Hij bouwde er een extra etage op en vroeg een vergunning  voor omzetting naar negen onzelfstandige eenheden. De gemeente verleende de vergunning, en de kamers gingen in de verhuur. Wat levert dat op? Ons oog viel op een advertentie op Pararius – inmiddels verwijderd. Alle tien kamertjes zijn 8 m2 en kosten € 700 per maand aan huur, inclusief gas, water en licht. Het pand is voorzien van één keuken, en drie kleine badkamertjes. Dat levert de eigenaar van deze voormalige gezinswoning van 122 m2 maar liefst € 7.000 per maand op.

Nadat we dit voorbeeld vorige week op Twitter plaatsen reageerden veel mensen verbolgen over het verhuurgedrag van deze verhuurder. Naast de extreem hoge prijzen krijgt de eigenaar veel kritiek op het gebruiken van tijdelijke huurcontracten van 6 maanden. Bij de Huurcommissie zal je zeker een verlaging krijgen van de huurprijs van € 700, maar doe je dat als je dan zeker weet dat de verhuurder je tijdelijke contract niet zal verlengen? De verhuurder heeft de huurders in de tang, als ze nu actie ondernemen tegen de hoogte van de huurprijs staan ze zes maanden later op straat. Ze kunnen pas naar de Huurcommissie nadat het contract is verlengd.

10 kamers in ééngezinswoning
Plattegrond: 10 kamers in 1 woning

Andere mensen vielen over de hoge waarborgsom. Huurders moeten twee maanden huur – dus € 1.400 – als borg betalen. Weer andere mensen vragen zich af of zo’n pand dan wel voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Ook vragen mensen zich af waarom de gemeente eigenlijk een vergunning heeft verleend voor 9 kamers. Zijn er dan geen speciale eisen voor brandveiligheid en is er geen wettelijk minimum oppervlak waar een kamer aan moet voldoen? Spreekt het bouwbesluit niet over kamers van 12m2? Hoe kan de eigenaar tien kamers aanbieden terwijl hij een vergunning heeft voor negen? Ook spraken mensen er ronduit schande van dat één kamer wel een héél minimaal raampje heeft, zoals je wel in badkamers aantreft

. Kamer met mini raam

Kamer van 8 m2 met miniem raam

Op Twitter kwam een pleidooi om te verplichten dat kamers worden verhuurd op basis van het woningwaarderingsstelsel ofwel het puntensysteem. Nu moeten huurders zelf naar de Huurcommissie, maar durven ze niet vanwege de tijdelijke huurcontracten op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Excessen zijn te vermijden als een huurprijs boven het wettelijk maximum huurprijs een strafbaar feit oplevert. In die situatie kunnen verhuurders een boete krijgen als ze meerdere malen een te hoge huurprijs hebben gevraagd. Een interessante gedachte om huisjesmelkers aan te pakken.

De dag na bovengenoemde tweet belde AT5. Zij maakten een mooi item, met reactie van ons Meldpunt. Met z’n tienen in een rijtjeshuis voor 7000 euro per maand, ‘het meest bizarre ooit! AT5 bracht mooi in beeld hoe goot, of eigenlijk, hoe klein zo’n kamertje is. Op een parkeerplaats op straat werd 8 m2 uitgetekend, het bleek dat de parkeerplaats zelf nog nét iets groter is dan de verhuurde kamers.

Puntentelling kamers – onzelfstandige woonruimte

Artikel delen:

!WOON