Mag een eigenaar kamers verhuren in een VvE?

Foto bij artikel van !WOON: is kamergewijze verhuur toegestaan?

17 februari 2020

Een eigenaar-bewoner uit het Centrum nam contact op met !WOON met vragen over het verhuren van kamers in de Vereniging van Eigenaren. Zijn bovenbuurman is begonnen met een grote verbouwing, met geluidsoverlast, rommel en ergernissen tot gevolg. De buurman heeft het voornemen om de woning te verbouwen tot vijf kamers. In de wandelgangen hoorde de eigenaar-bewoner dat de kamers, als ze klaar zijn, aan studenten worden verhuurd. De bewoner is bang voor geluidsoverlast en overbewoning. In paniek vraagt de bewoner aan !WOON of dit zomaar mag.

Wat zegt de splitsingsakte en -reglement over verhuur?

Om de vraag van deze bewoner te beantwoorden is het noodzakelijk om in de splitsingsakte en het splitsingsreglement te kijken. In deze documenten is de bestemming van de appartementen te vinden. Is de bestemming woonruimte, zoals vaak het geval is, dan mogen ook studenten in het appartement wonen. Staat er in aanvulling op de bestemming ook een verbodsbepaling of een verbodsgebruik, dan ligt dat mogelijk anders. In het splitsingsreglement kan een bepaald gebruik worden verboden, bijvoorbeeld een verbod op kamergewijze verhuur of een kamerverhuurbedrijf. Staat een dergelijk verbod in de akte, dan mag de woning niet per kamer worden verhuurd.

De gemeente heeft ook regels voor het verhuren van kamers

Een belangrijke kanttekening is dat naast de regels van de VvE ook de gemeente regels stelt aan het verhuren van kamers. Meer informatie is te vinden op deze pagina van !WOON en op de website van de gemeente.

Vragen over of naar aanleiding van de regels in uw VvE?

Wilt u weten welke regels er gelden in uw VvE? Kijk in uw splitsingsakte en het splitsingsreglement. Komt u er niet uit, neem dan contact op met !WOON voor hulp of advies.

Woningdelen – samen in een woning

Artikel delen:

!WOON