Bericht einde tijdelijk contract niet ontvangen: ongeldig

04 maart 2020

Een huurder mag blijven in zijn woning in een voormalig kantoorpand in Amsterdam Oost. De kantonrechter oordeelt dat eigenaar City Pads Amsterdam BV niet kan aantonen dat huurder een bericht over beëindiging van de huurovereenkomst tijdig heeft ontvangen. Volgens de verhuurder Holland2Stay was die aanzegging via het programma Mailchimp verstuurd. Dat wil alleen nog niet zeggen dat de huurder die aankondiging ook echt heeft ontvangen. Tijdens de zitting bleek legde de advocaat van de huurder een deskundigen rapport over. Dat laat zien dat van veel via Mailchimp verzonden berichten niet te achterhalen is wat ermee is gebeurd. Reden voor de kantonrechter om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de berichtendienst. De verhuurder koos er zelf voor om alleen digitaal met de huurders te communiceren. Daarbij nam hij het risico dat niet is vast te stellen of het bericht de huurder ook heeft bereikt.

Gevolg is dat de vordering tot ontruiming door City Pads wordt afgewezen. Dat geldt ook voor de door hen gevorderde dwangsom van € 500 per dag (tot een maximum van € 50.000). Het huurcontract van deze huurder was aanvankelijk voor één jaar. Doordat niet tijdig bericht van beëindiging is gestuurd, is het overgegaan in een contract voor onbepaalde duur. Dat past niet in de short-stay vergunning van de gemeente, maar dat is niet aan de huurder te wijten. Dat de verhuurder daardoor geen BTW vrijstelling meer heeft is ook niet zijn probleem. Dat moet de verhuurder zelf oplossen met de belastingdienst. Voor de huurder is het een mooi resultaat, mede dankzij de hulp van !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds.

De volledige uitspraak is hier te lezen

Einde huur – regels opzegging

Artikel delen:

!WOON