Mag verhuurder zolder verbouwen tot woning?

Foto bij artikel van !WOON over bouwplannen verhuurder

03 maart 2020

Via de gemeente vernam een huurder dat de eigenaar de zolder boven hem wilde verbouwen tot een woning. Omdat de bouwvergunning al was verleend, dacht hij dat de verbouwing snel zou beginnen. Hij ging naar !WOON voor advies om de overlast te beperken. Daar bleek dat hij meer rechten had dan hij dacht. Deze verbouwing mag niet zomaar, omdat ook zijn woning aangepast moet worden.

Plannen zijn inbreuk op het woongenot van de huurder

De plannen zijn nogal ingrijpend voor deze huurder. Er moet een stuk van zijn slaapkamer af en er komt een binnentrap midden in zijn woonkamer. Dat is een behoorlijke inbreuk op zijn woongenot. En voor woongenot betaal je huur. De eigenaar kan zijn plannen dus niet zomaar uitvoeren zonder overleg, ook al heeft de gemeente een vergunning gegeven.

Rekening houden met wensen van de huurder

!WOON adviseerde de huurder om een mail op te stellen waarin hij zegt dat hij niet op de hoogte is gebracht van de bouwplannen door de verhuurder zelf en het ook niet eens is met de plannen voor zijn woning. Hij sluit af met dat hij het er graag met de verhuurder over wil hebben. Na twee weken heeft hij nog geen reactie ontvangen.

Huurder betrekken bij de verbouwing

Het wordt dus zoeken naar een oplossing waar zowel huurder als verhuurder vrede mee hebben. De verhuurder zal in elk geval rekening moeten houden met de wensen van de huurder. Waarschijnlijk moet de verhuurder de plannen aanpassen en mogelijk kunnen ze gewoon niet doorgaan. Heeft u ook te maken met bouwplannen door uw verhuurder? Heeft deze u niet zelf ingelicht? Hebben de plannen ook betrekking op uw woning? Vraag !WOON om advies en ondersteuning.

Artikel delen:

!WOON