Beperk de WOZ factor in de woningwaardering

23 juli 2020

De WOZ waarde heeft een enorme invloed op de maximale huurprijs van woningen. Veel meer dan de bedoeling was. De huren van nieuwe verhuurde woningen zijn hierdoor enorm gestegen, vooral in de particuliere sector. De minister stelt nu voor dat de WOZ factor maximaal 33% van de puntentelling uitmaakt. Alleen sluit ze in het voorstel een groot deel van de woningen uit. !WOON reageer vanuit haar rol als deskundige op de internetconsultatie en constateert belangrijke beperkingen en praktische problemen. Het voorstel zou veel beter werken als de WOZ factor op maximaal 20% komt zoals de Woonbond bepleit en zonder beperkingen zodat het voor alle woningen geldt. Huurders Netwerk Amsterdam stelt voor de WOZ geheel te schrappen uit de woningwaardering.

Verkorte reactie !WOON

Door de excessieve WOZ invloed werkt de huurprijsbescherming in Amsterdam in de meeste gevallen niet meer. Terwijl deze juist hard nodig is in de overspannen markt.

  • Het zet de woningmarkt op slot. Verhuizen is niet aantrekkelijk of zelfs onmogelijk: de huren zijn met name in de particuliere sector te hoog. Het remt de doorstroming en dat is tegengesteld aan het doel van het pakket maatregelen waarbinnen deze is ingevoerd.
  • Een beperking van het WOZ effect is dus op zijn plaats.
  • Een beperking tot 33% heeft in een groot deel van Nederland amper effect. In Amsterdam wel, maar ook daar vallen nog veel woningen buiten de huurprijsbescherming.
  • Het onderzoeksbureau werkt met aannames en niet met feitelijke puntentellingen. Vreemd: de Huurcommissie en grote verhuurders kunnen gemakkelijk tellingen leveren.
  • Wij hebben 900 recente puntentellingen opnieuw berekend met de 33% WOZ grens. Nog steeds valt daarin in alle oude wijken van Amsterdam dan circa 60% van de woningen buiten de huurprijsbescherming door de nog steeds hoge WOZ factor en de uitzonderingen. Juist Amsterdam heeft veel kleine woningen.
  • De beperking tot maximaal 33% levert te weinig op. Beter is een beperking tot 20% – zoals de Woonbond bepleit.
  • Aanvullend: schrap de uitzonderingsbepaling voor kleine woningen.
  • Concreet voorbeeld: Van Beuningenstraat 154-1 in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West. Deze woning is heel klein: 33m2, berging 3m2. Met een WOZ van € 252.000 komt deze eenvoudige woning nu met 148 punten in de geliberaliseerd verhuur. De maatregel verandert niets: de woning is kleiner dan 40m2.
  • De uitzonderingen maken uitvoering bijzonder complex. Mensen moeten straks de puntentelling berekenen vóór het invoeren van de maatregel, met WOZ waarde en situatie op dat moment. Dat bepaalt welk regime van toepassing is. Dan kunnen ze een nieuwe telling maken om de maximale huurprijs uit te rekenen. Die systematiek is onbegrijpelijk. Ook leidt het tot rechtsongelijkheid voor huurders en verhuurders in bijna identieke situaties. Veel woningen zitten in de buurt van deze puntengrens.

Concreet stellen wij de volgende aanpassing en vereenvoudiging voor:

Beperkt het in rubriek 9 van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte in te voegen artikel tot:

9.3: Het aandeel van de punten voor de WOZ-waarde in de waardering van de woning is niet groter dan 20 procent. (beperkingen schrappen)

De volledige reactie van !WOON is hier te lezen (pdf)

Artikel delen:

!WOON

Woont u niet in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem en bent u lid van de Woonbond, dan kunt u terecht bij de Woonbond Huurderslijn.Sluit