Een ‘sociale’ huurverhoging in vrije sector?

22 juli 2020

Een huurverhoging van 6,6% in de vrije sector, kan dat? Bij een huurprijs boven de € 3000 loopt de huurprijs dan wel heel hard op. Maar helaas voor de huurder, in dit geval kan het.

We krijgen regelmatig de vraag of 6,6% huurverhoging wel correct is. Verrassend dat het in dit geval om een woning in de vrije sector blijkt te gaan. Doorgaans is het percentage huurverhoging in de vrije sector gebaseerd op de zogenaamde consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. Dat is dit jaar 2,6%.

Het opgevraagde huurcontract van de woning op de Reguliersgracht schept helderheid. De huurprijs mag volgens het contract worden gewijzigd met een  percentage dat maximaal gelijk is aan het wettelijk toegestane percentage voor woningen in de gereguleerde huursector. De verhuurder doet dus wat is overeengekomen.

De huurster betaalt nu al meer dan € 3.000 huur en deze verhoging van zo’n € 200 is haar echt te gortig. Een tegenvoorstel met een gematigder verhoging veegt de verhuurder van tafel. Omzien naar andere woonruimte met een beter contract is het enige wat deze huurster rest.

In Den Haag wordt al een tijdje gesproken over matiging van huurverhogingen in de vrije sector. Wij zijn benieuwd wat daar uitkomt en of huurders in de toekomst daadwerkelijk worden gevrijwaard van dergelijke forse huurverhogingen.

Artikel delen:

!WOON