Bezwaar huurverhoging: huurder onterecht gedagvaard

25 augustus 2020

Een aanmaning of zelfs een dagvaarding omdat een huurder de huurverhoging niet betaalt. Kan dat zomaar? Elk najaar zien we dit gebeuren en vaak kunnen we de huurder gerust stellen. De verhuurder moet wel de juiste stappen zetten voordat een per 1 juli voorgestelde huurverhoging ook echt te kunnen incasseren.

Vorig jaar zagen we een zaak waarin makelaar Rappange dacht via de rechter een huurverhoging af te dwingen. Dat viel echter tegen. De huurder had de verhoging niet betaald en kreeg een dagvaarding voor een huurachterstand van maar liefst € 77. Maar de situatie bleek toch anders dan de verhuurder deed voorkomen. De zaak was zo duidelijk dat de huurder zelf het verweer kon voeren bij de kantonrechter. !WOON bereidde de zitting met de huurder inhoudelijk voor en gaf hem tijdens de zitting ondersteuning en advies. De huurder won.

De huurder las tijdens de zitting zijn eigen pleitnotitie voor. Daarin gaf hij uitleg over de door de verhuurder verkeerd gevolgde procedure. De rechter gaf  aan dat de huurder 100% gelijk had. De verhuurder had de procedure niet goed doorlopen, dus was er geen van een huurachterstand. De verhoogde huur was nog helemaal niet overeen gekomen. De huurder was nog zo toegeeflijk om de verhuurder de zaak alsnog te laten intrekken zodat Rappange niet in de kosten van het proces veroordeeld zou worden. Op aandringen van de rechter moest Rappange nog wel toezeggen dat zij de procedure in het vervolg niet meer op deze manier zouden laten verlopen. De huurder kon opgelucht naar huis.

Hoe zit dat dan als je de verhoging niet hebt betaald?

Rappange had per gewone post een huurverhoging aangezegd. De huurder was het niet eens met deze verhoging. De normale procedure is dat een huurder bij de verhuurder aangeeft dat hij bezwaar heeft en dat de verhuurder dit bezwaar dan aan de Huurcommissie voorlegt. Maar een huurder mag – als de aanzegging niet aangetekend is verzonden – ook bezwaar maken door de voorgestelde verhoging gewoon niet te betalen. In dat geval moet de verhuurder alsnog een aangetekende herinnering (rappelbrief) sturen. De huurder kan daarna alsnog bezwaar maken, direct bij de Huurcommissie. Doet de huurder dat niet, pas dan is de verhoging overeengekomen. Bij bezwaar is het eerst wachten op de uitspraak van de Huurcommissie.

Maar de makelaar wilde blijkbaar spierballen laten zien en dagvaardde de huurder voor die paar tientjes in een Kort Geding. De €77 euro waren het totaal van 3 maanden ‘huurachterstand’ die de huurder had opgelopen door de huurverhoging niet te betalen. In de Rechtbank, in afwachting van de zitting, sprak de huurder de verhuurder nog aan of er niet gepraat kon worden. De verhuurder wees naar de deur van de zittingskamer en zei: ‘Als wij daar straks naar binnen lopen, moet jij gewoon betalen.’ Dat viel dus tegen.

Hulp of nadere informatie nodig?

Heb jij ook te maken met onredelijke huurverhoging en wil je steun van !WOON? Neem dan contact met ons op.

Huurverhoging – regels en bezwaar

Artikel delen:

!WOON