De opstartfase van een nieuwe wooncoöperatie

10 september 2020

Eva van Dijk is 42 jaar en woont in Bos en Lommer. Zij gaat met een groep van ruim twintig mensen wooncoöperatie Stroom oprichten. De groep bestaat uit één- en meerpersoonshuishoudens. De wooncoöperatie wil uiteindelijk enkele tientallen wooneenheden realiseren.

In tegenstelling tot wooncoöperatie De Warren (zie eerder artikel) dat begon met een groep vrienden die wilden samenwonen, begon Stroom rond december 2018 met mensen die elkaar bij sociale duurzaamheidsnetwerken, gespreksdebatten en lezingen hadden ontmoet. Zij deelden de wens om met meerdere mensen te wonen en gezamenlijke woonruimten te delen.

De visie van Stroom op wonen

Niet iedereen kende iedereen al. “We hebben op een gegeven moment een avond georganiseerd. We vroegen wat ieders woondroom was en wat ze voor ogen hadden. Iedereen vertelde zijn eigen ideaalplaatje. Toen bleek dat we al op een lijn zaten. We wilden gezamenlijk wonen, een sociale community vormen en vanzelfsprekendheid dat je elkaar helpt”, aldus Eva.

De groep deelt belangrijke ideeën over samen wonen. Een van hun kernthema’s is dat ze multigenerationeel willen zijn. “Je inschrijfdatum bepaalt je positie voor een woning binnen je leeftijdscategorie. De leden willen daarnaast een energie positief gebouw neerzetten voor deels sociale huur en middeldure huur. Ook overheerst de sharing mindset, want waarom zou elk huishouden een eigen wasmachine en zaagmachine nodig hebben als je die ook met elkaar kunt delen?

Opstartfase

Wooncoöperatie Stroom zit nu in de opstartfase. De eerste documenten en procedures zijn vastgelegd. De wooncoöperatie (in oprichting) heeft begeleiding van !WOON adviseurs Clemens Mol en Tessa Buck. “Zij helpen bijvoorbeeld met het opstellen van het visiedocument, het uitdenken van de lidmaatschapsprocedure en dergelijke”, zegt Eva. Zij vertelt dat de financiering van de wooncoöperatie het voornaamste punt is waarvoor ze !WOON nodig hebben. Zo zullen degenen die de financiën willen doen, een spoedcursus ‘financiën voor wooncoöperaties’ bij !WOON volgen. De groep heeft wel al wat informatie gekregen hier en daar, maar ze moeten echt hun kennis vergroten.

!WOON helpt wooncoöperatie Stroom

Eva heeft drie avonden een cursus gevolgd bij !WOON, speciaal voor wooncoöperaties. Zij ging daar samen met enkele mensen naartoe waar ze al een groepje mee vormde. Vanuit die cursus kwamen daar nog wat mensen bij. Momenteel staat de teller op 25 leden. Zij is blij me de informatie en begeleiding van !WOON, omdat ze vragen kan voorleggen en daar deskundig antwoord op krijgt. “We weten in het proces dat Clemens en Tessa er zijn om vragen aan te stellen. Zij zijn een klankbord en info verstrekkers.”

Gouden tip voor andere startende groepen

Eva raadt groepen die ook een wooncoöperatie willen oprichten aan om andere wooncoöperaties te benaderen. Om te vragen hoe zij dat hebben gedaan en of zij documenten mogen inzien. Dat helpt enorm. Net zoals de Warren: zij delen veel informatie met nieuwe wooncoöperaties. Stroom gaat ook elke maand op excursie naar projecten waar zij inspiratie kunnen opdoen. Door corona staan die nu op hold, maar zij kijkt ernaar uit dit weer op te kunnen pakken.

Ook is het belangrijk voor startende groepen dat zij zorgen voor bekendheid. Met name voor de financiering is dat belangrijk.

Wilt u ook een wooncoöperatie starten? Neem voor vragen contact op met !WOON adviseurs Clemens en Tessa.
Lees vooral ook ons nieuwe hoofdstuk (link hieronder) met veel praktische informatie over het opzetten van een Wooncoöperatie.

Wooncoöperatie – de regie in eigen hand

 

 

 

 

Artikel delen:

!WOON