Sparen voor onderhoud in VvE verplicht per 1 januari

04 september 2020

Verenigingen van Eigenaren (VvE) moeten sparen voor toekomstig onderhoud. Dat is binnenkort wettelijk verplicht. De VvE mag zelf kiezen of zij spaart op basis van een MJOP of op basis van de herbouwwaarde van het pand. Is uw VvE er klaar voor?

Op 1 januari 2021 geldt de nieuwe wettelijke verplichting voor alle VvE’s in Nederland; zij moeten sparen voor onderhoud. Deze spaarpot wordt het reservefonds genoemd. Het reservefonds is verplicht en geeft VvE’s de mogelijkheid om het gebouw te onderhouden, op korte en lange termijn. Deze verplichting staat in de wet en geldt daarom voor alle VvE’s, nieuw en oud, groot en klein.

Reservefonds

De VvE heeft de keuze uit twee opties: sparen op basis van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of sparen op basis van de herbouwwaarde. Een MJOP heeft de voorkeur, omdat dan nauwkeurig wordt gekeken welk onderhoud wanneer noodzakelijk is en welke kosten dat met zich meebrengt. Zo heeft een VvE voldoende geld in kas en is het mogelijk het onderhoud planmatig uit te voeren.

Heeft de VvE geen MJOP of wil ze geen MJOP opstellen? Dan mag er ook gespaard worden op basis van de herbouwwaarde. Jaarlijks moet 0.5% van de herbouwwaarde worden gespaard.

Financiën

Het reservefonds vormt een belangrijk onderdeel van de financiën van de VvE. De VvE hoort jaarlijks een begroting te maken, waarbij het reservefonds een essentiële kostenpost is. Na afloop van het jaar wordt er een jaarrekening gemaakt, waarbij inzichtelijk wordt hoeveel geld er is binnengekomen en hoeveel geld er is uitgegeven. Deze financiële verplichtingen gelden voor alle VvE’s.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de financiën van de VvE? Welke regels er gelden voor het reservefonds, de begroting en de jaarrekening? Neem dan deel aan ons webinar over de financiën van de VvE op 5 oktober 2020.

Financiën van de VvE

Artikel delen:

!WOON