Verbod op harde vloeren in het VvE reglement?

11 september 2020

In een huishoudelijk reglement (HHR) kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE) zelf regels, geboden en verboden afspreken. Zo’n reglement is niet verplicht, maar mag wel. Over wat wel en niet in mag staan is al veel geprocedeerd. Recent oordeelde Rechtbank Gelderland dat een verbod op harde vloerbedekking, zoals laminaat, parket en PVC, via het HHR mag worden geregeld.

Regels uit het HHR mogen niet in strijd zijn met de dwingende regels uit de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Het HHR moet een aanvulling zijn op die regels en afspraken. Een VvE stelt het HHR zelf vast en bepaalt ook zelf wat er in staat. Dit zijn in de praktijk vaak leefregels, bijvoorbeeld tijden waarop geklust mag worden of welke kleur een zonnescherm moet hebben.

Regels van orde

De Hoge Raad oordeelde in de jaren 90 dat in een huishoudelijk reglement alleen ‘regels van orde’ mogen staan. Regels die het gebruik beperken, zoals een verbod op verhuur of de bestemming van een appartement, moeten in het splitsingsreglement staan. Afspraken rondom het gebruik van de gemeenschappelijke delen kunnen in het HHR worden vastgelegd. Afspraken over het gebruik van de privé delen mogen ook in het HHR staan, mits het splitsingsreglement dat toelaat.

Verbod op harde vloeren

Bij veel VvE’s staat een verbod op harde vloeren in het splitsingsreglement. Hierin staat vaak dat harde vloeren niet zijn toegestaan, tenzij de juiste ondervloer wordt gebruikt en/of de vloer zwevend wordt gelegd. Een VvE uit Nijmegen had deze bepaling niet in het splitsingsreglement staan en besloot een verbod op harde vloeren in het HHR te regelen. Een eigenaar legde, in strijd met het reglement, toch een harde vloer. De rechter werd gevraagd of het verbod stand houdt.

Het splitsingsreglement van deze VvE gaf de mogelijkheid om in het HHR regels te stellen over het gebruik van de privé delen. Dit betekent dat in het HHR regels mogen staan over het gebruik van de appartementen. Maar is een verbod op harde vloerbedekking een regel van orde, zoals de Hoge Raad heeft bepaald? Ja, antwoordt de rechtbank Gelderland in deze uitspraak.

Een verbod op harde vloerbedekking doet niet af aan de mogelijkheid om het appartement te gebruiken. Er kan immers een zachte vloerbedekking worden gelegd. Ook heeft de regel betrekking op het beperken van geluidsoverlast voor de eigenaren van andere appartementen. Daarmee is sprake van een regel van orde met betrekking tot het gebruik.’

Meer weten?

Hoe stelt een VvE zo’n reglement vast? Wat mag er wel in staan? En wat absoluut niet? Op 7 oktober geven wij een gratis webinar over dit onderwerp. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Webinars VvE in september en oktober

Artikel delen:

!WOON