Boete voor illegale vakantieverhuur naar €83.000

12 oktober 2020

Begin oktober nam de Eerste Kamer een wet aan om ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte tegen te gaan. De wet regelt verplichte registratie van de verhuur via een meldplicht. De maximale boete die de gemeente kan opleggen bij illegale verhuur aan toeristen gaat omhoog naar €83.000. Het nog steeds mogelijk om een woning aan toeristen te verhuren, maar gemeenten krijgen meer en betere instrumenten om het goed te regelen én om de handhaving te vergemakkelijken. De Wet Toeristische Verhuur van woonruimte is een aanvulling op de Huisvestingswet en treedt de naar verwachting op 1 januari 2021 in werking.

Registratienummer, meldplicht en vergunningplicht

De wet regelt dat gemeenten van verhuurders kunnen eisen dat zij een registratienummer aanvragen. Dit nummer moet de verhuurder telkens in elke advertentie op sites als AirBnB of Booking vermelden. Zo krijgt een gemeente meer zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. Op dit moment is handhaving lastiger omdat in advertenties op AirBnB geen adressen worden genoemd. Vanaf volgend jaar moet dus élke advertentie van een uniek nummer zijn voorzien.

Gemeenten voeren voor eigenaren die hun woning toeristisch willen verhuren een registratieplicht in. Een gemeente kan zelf bepalen om hoeveel nachten dat gaat. Voor Amsterdam is dat maximaal 30 dagen per jaar. Een gemeente kan dan ook een meldplicht per verhuring instellen zoals Amsterdam al eerder deed. Als een eigenaar zijn woning volgend weekend heeft verhuurd via bijvoorbeeld AirBnB moet hij dit voorafgaand aan die verhuring melden bij de gemeente. Op dit moment staat er in Amsterdam een boete op van € 6.000 op het niet melden van een verhuring.

Zodra de gemeente signaleert dat het maximaal aantal dagen is bereikt kan zij het verhuurplatform verzoeken de woning op niet boekbaar te zetten. Ook wordt het mogelijk een verhuurverbod op te leggen als aanbieders de regels herhaaldelijk overtreden. De meer directe verplichting voor platforms om alleen advertenties te publiceren die zijn voorzien van een registratienummer moet eerst door de Europese Commissie worden getoetst voordat dit onderdeel van de wet in werking kan treden.

Handhaving en verhuurfraude

Woonfraude en verhuurfraude, zoals illegale vakantieverhuur, illegale woningonttrekking, kamerverhuur zonder de benodigde vergunning, of illegale onderhuur van een sociale huurwoning wordt aangepakt door de boete te verviervoudigen. De maximale bestuurlijke boete bedraagt straks €83.000, dit kan worden opgelegd als de aanbieder meerdere keren de fout ingaat. Het stelselmatig overtreden van de regels wordt hiermee hard aangepakt. Daarnaast gaat er een afschrikwekkende werking uit van een dergelijke hoge boete.

Tekst van de wet (aangenomen op 6 oktober 2020)
Memorie van Toelichting

Vakantieverhuur, AirBNB en Shortstay in Amsterdam

 

Artikel delen:

!WOON