Lekkend dak: Wie mag handelen in de VvE?

02 oktober 2020

Beeld u eens in: u komt thuis van uw werk en ziet een vlekje op het plafond in de gang. Voor u naar bed gaat is de vlek al groter geworden en u begint zich toch behoorlijk zorgen te maken. De volgende ochtend is de vlek uitgegroeid tot een grote vochtplek en de zorgen van de vorige avond zijn terecht. Er is iets mis. Wat moet u doen? Wie gaat de reparatie betalen? En vooral, wie mag er eigenlijk beslissen over het herstel?

Als eigenaar van een appartement heeft u te maken met de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE beheert en onderhoudt de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals het dak. Als zo’n gemeenschappelijk deel kapot is en regen de woning binnen druppelt, dan is de VvE verantwoordelijk voor het herstel. U bent als eigenaar afhankelijk van de VvE voor de reparatie. De eerste stap is om het bestuur te informeren over de lekkage.

Onderhoud in opdracht van het bestuur

Bevoegdheid over het beheer van de gemeenschappelijke delen en zaken ligt in principe bij de vergadering van eigenaren. Vaak heeft het bestuur de bevoegdheid te handelen op basis van een besluit van de vergadering of op basis van het splitsingsreglement. Soms kan en moet het bestuur ook zonder toestemming van de vergadering handelen. Simpelweg omdat het onwerkbaar is om voor iedere schroef, kwast of potje verf te vergaderen. Daarom staat in het splitsingsreglement de optie om het bestuur zelf te laten beslissen voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. In de modelsplitsingsreglementen zijn een aantal opties te vinden. Welke optie in uw VvE geldt, is afhankelijk van het splitsingsreglement.

  1. In het splitsingsreglement staat tot welk bedrag het bestuur bevoegd is om zelf te beslissen. Het bestuur mag dan, zonder in- of toestemming van de vergadering, werkzaamheden uitvoeren tot en met dit bedrag.
  2. De vergadering stelt het bedrag vast. Het bestuur is vervolgens bevoegd om, zonder in of –toestemming van de vergadering, werkzaamheden uit te voeren tot en met dit bedrag.
  3. Het bestuur mag een opdracht verstrekken voor de uitvoering van de werkzaamheden, mits de werkzaamheden voortvloeien uit een goedgekeurde begroting. Deze begroting is door de vergadering goedgekeurd.

Spoed

Het bestuur is bevoegd om spoedeisende maatregelen te nemen zonder opdracht van de vergadering. Het moet dan gaan om maatregelen waarbij uitstel schadelijk is en direct actie vereist is, bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of kapot dak. Dat is ook logisch, omdat formeel vergaderen vanwege het oproeptermijn voor de vergadering (8 of 15 dagen) bij spoed te lang duurt. Het bestuur is slechts bevoegd om spoedeisende maatregelen te nemen, mits de kosten niet hoger zijn dan een bedrag dat vooraf door de vergadering is vastgesteld of dat in de akte staat.

Meer weten?

Wilt u meer weten of de VvE? Of welke taken en bevoegdheden het bestuur heeft? Neem dan deel aan onze webinars over de VvE. Op 23 september is het webinar VvE op orde, een basiscursus over de VvE. Op 29 oktober is het webinar over Bestuur & Beheer, speciaal voor (potentiële) bestuursleden.

Bestuur & beheer van de VvE

Artikel delen:

!WOON