Servicekosten terug in goed overleg

04 februari 2021

Een huurder van de Oude Nieuwstraat krijgt maar liefst €5.000 terug van zijn huisbaas. Hij betaalde in 2018 en 2019 een veel te hoog voorschot voor servicekosten. De discussie over de eindafrekening verliep prettig en constructief. !WOON  berekende wat een redelijk bedrag voor de stookkosten zou zijn en daar ging de verhuurder in mee.

Bijna alle huurders betalen servicekosten. Het is een voorschot dat de verhuurder achteraf dient af te rekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Vaak komen geschillen over servicekosten voor bij de Huurcommissie. Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten moet je er zelfs voor naar de Kantonrechter. Maar gelukkig is het dus niet altijd nodig om te procederen.

Dat was ook het geval in de kwestie van de huurder uit de Oude Nieuwstraat. Hij klopte bij !WOON aan met de vraag of zijn verhuurder wel 5,1% huurverhoging mocht vragen. Daar bleken wel argumenten tegen in te brengen. Maar er was meer. Als medewerkers van !WOON contact hebben met een klant, dan bekijken we meteen of er wellicht nog meer aan de hand is. We nemen het huurcontract door en controleren de gemaakte afspraken op redelijkheid. Denk daarbij aan huurprijs, onderhoud, het servicekostenbedrag, eventueel betaalde contract- of bemiddelingskosten en de looptijd van het huurcontract.

Hier bleken de servicekosten nogal hoog. Maandelijks betaalde deze huurder €300 voor het energiegebruik. Een individuele meter ontbrak, zodat het niet gemakkelijk is om het werkelijke verbruik vast te stellen. Dat kan dan met een berekening op basis van het gemiddelde energiegebruik van huishoudens in Nederland. Die methode past de Huurcommissie ook regelmatig toe. De berekening van !WOON kwam uit op een te veel betaald bedrag van €5.000 over 2018 en 2019. Met die berekening ging de verhuurder akkoord. Ook is het voorschotbedrag verlaagd naar €95 per maand zodat het meer in de buurt ligt van het te verwachten  energieverbruik. Heel fijn dat we er samen uitkwamen, want een procedure bij de Huurcommissie of Kantonrechter kost tijd en energie.

Het behaalde succes hield daar niet bij op. Ook twee andere huurders in het pand bleken teveel servicekosten te betalen. Uiteindelijk hebben de huurders in totaal bijna €10.000 terug ontvangen. Allemaal omdat één van hen bij ons langs kwam met een vraag over de huurverhoging. En wat bleek? Dat bezwaar was op grond van de puntentelling ook nog eens terecht. Bij de verhuurder is een voorstel voor huurverlaging neergelegd. Ook dat zal waarschijnlijk gehonoreerd worden.

Servicekosten: voorschot afrekenen – werkelijke kosten

 

Artikel delen:

!WOON