Verhuur aan toeristen niet toegestaan in de VvE

05 februari 2021

Over de vraag hoe de Verenging van Eigenaren (VvE) omgaat met verhuur aan toeristen heeft menig woningeigenaar en bestuurslid in Amsterdam zich al gebogen. Mag het of mag het niet? En waarom dan niet? Wat doe je als het toch gebeurt? Bij wie kun je terecht met klachten over overlast? Vragen die stuk voor stuk door Amsterdammers aan !WOON worden gesteld. We leggen u graag uit welke regels er gelden bij (een verbod op) verhuur aan toeristen tijdens ons gratis webinar op 17 februari 2021.

Door de coronapandemie zijn er momenteel fors minder toeristen, maar alsnog blijft dit onderwerp actueel. Als de toeristen onze mooie stad weer weten te vinden, nemen ook de airB&B aanbiedingen weer toe. Bereid u hier op voor en voorkom problemen in uw VvE.

Woonbestemming

Iedere VvE heeft een splitsingsakte. Onderdeel van deze akte is het splitsingsreglement, met daarin specifieke regels en afspraken. Dit reglement verschilt per VvE en daardoor kunnen ook de regels per VvE verschillen.

In ieder splitsingsreglement staat de bestemming van de appartementen. Vaak is dit ‘woning’ of ‘woonruimte’. Door meerdere rechters is al geoordeeld dat toeristen niet in een appartement wonen, maar daar voor een korte periode verblijven. Dit verblijf is in strijd met de woonbestemming en daardoor niet toegestaan.

Oordeel van de rechter

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde in 2020 nog dat toeristen een tijdelijke logeerplek zoeken voor recreatief gebruik en daardoor het appartement niet als woning gebruiken. ‘Deze kortdurende verhuur aan toeristen leidt ertoe dat het appartement, in de periodes dat het verhuurd is, niet als woning wordt gebruikt: deze toeristen (de gebruikers) wonen niet in het appartement, maar wonen elders. Zij gebruiken het appartement als tijdelijke logeerplek tijdens hun vakantie, vergelijkbaar met logies in een pension of hotel.’  Het Gerechtshof bevestigt daarmee dat verhuur aan toeristen bij VvE’s met een woonbestemming in principe niet is toegestaan.

De verhuurder voerde in de procedure verweer en zei onder andere dat de toeristen geen overlast veroorzaken. Dat argument werd door de rechter van tafel geveegd: ‘Of de short stay verhuur aan toeristen wel of niet de sociale cohesie in het appartementencomplex aantast en of deze toeristen wel of niet overlast veroorzaken is niet relevant voor het antwoord op de vraag of deze verhuur op grond artikel 17 lid 4 van het splitsingsreglement verboden is zonder toestemming van de vergadering van eigenaars. De discussie hierover doet hier dus niet terzake.’

Meer weten: Webinar verhuur aan toeristen

Op 17 februari, 19 mei en 15 november 2021 organiseert !WOON een webinar over dit populaire onderwerp. We bespreken welke regels er gelden voor de VvE en wat u kunt doen als de regels toch worden overtreden.

Een webinar is een online cursus van 45 minuten. Deelname is gratis. Aanmelden kan via onze website.

Artikel delen:

!WOON