Help, mijn VvE is (be)stuurloos!

26 maart 2021

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) in Amsterdam Oost had de VvE goed op orde, tot twee van de drie bestuursleden besloten te verhuizen. Tegelijk met het verhuisbericht kregen de buren de ontslagbrief. De bestuursleden wilden, zoals we vaker zien, geen bestuurslid meer zijn van een pand waar zij zelf niet meer woonden. Enigszins overdonderd nam de overgebleven bestuurder contact op: wat moest zij doen? En kon de VvE ook functioneren met maar één bestuurder?

Iedere VvE hoort een bestuur te hebben. Afhankelijk van het splitsingsreglement en de wensen van de VvE bestaat het bestuur uit één of meerdere personen. Welke specifieke regels gelden rondom het bestuur staat in het splitsingsreglement van uw VvE.

Gelukkig had de VvE in Oost nog één bestuurder over en kon daardoor goed blijven functioneren. Zeker bij kleine VvE’s met 3 of 4 appartementen is er vaak maar één bestuurder. Als het toch wenselijk is om meerdere bestuursleden te hebben, dan kan de vergadering deze nieuwe bestuursleden aanstellen. Zij vormen dan met de ‘oude’ bestuursleden nieuwe het bestuur.

Benoeming en ontslag

De vergadering benoemt het bestuur en kan het bestuur ook ontslaan. Benoeming is in principe voor onbepaalde tijd. Als, zoals bij de VvE in Amsterdam Oost, bestuursleden ontslag nemen, neemt het overgebleven bestuurslid de honneurs waar. Hij of zij vormt dan alleen het bestuur. Uiteraard mag dit bestuur weer worden uitgebreid met nieuwe bestuursleden. De vergadering benoemt deze nieuwe bestuursleden.

Is er maar één bestuurder en neemt hij of zij ontslag? Dan moet de VvE direct een nieuwe bestuurder kiezen. De VvE moet zo snel mogelijk vergaderen en een nieuwe bestuurder kiezen. Als geen van de eigenaren deze taak op zich neemt, kan de vergadering ook een externe partij als bestuurder benoemen.

Taken van het bestuur

Het bestuur heeft veel taken, verplichtingen en bevoegdheden. Welke dat precies zijn, is afhankelijk van het splitsingsreglement. Daarin staan de specifieke regels van de VvE en van het bestuur. Taken die doorgaans onder de verantwoordelijkheid van het bestuur vallen zijn het opstellen van de financiële stukken (begroting, exploitatierekening, balans), het organiseren van de vergadering en het beheren van de bankrekening. Daarnaast is het bestuur het formele aanspreekpunt voor externen, zoals een aannemer of de verzekeraar. Het is daarom belangrijk dat deze functie in de VvE wordt vervuld en de taken op de juiste manier worden uitgevoerd.

Meer weten: Webinar Bestuur & Beheer

Wilt u meer weten over het besturen en beheren van de VvE? Volg dan ons webinar ‘bestuur en beheer’. In 45 minuten leggen we uit welke taken het bestuur heeft, welke rollen er zijn en wat een beheerder voor de VvE kan betekenen. Het webinar wordt gegeven op 20 april en 27 oktober 2021 van 19.30 tot 20.15 uur. Aanmelden kan via onze website.

Een webinar is een digitale cursus en volgt u via uw computer vanuit huis. Deelname is gratis.

Artikel delen:

!WOON