Huurder verhuisd, toch alsnog huurverlaging

18 maart 2021

Wat gebeurt er als een huurder verhuist terwijl er een procedure over de huurprijs loopt? Dan is het lastig voor de rapporteur van de Huurcommissie om ter plekke een puntentelling te maken. Dat geldt ook bij de toets achteraf van een tijdelijk huurcontract. In deze geval dient de verhuurder te zorgen dat de woning toegankelijk is. Lukt dat niet, dan stelt de Huurcommissie een rapport op met de beschikbare gegevens. De verhuurder kan daar vervolgens op reageren en zo komt het alsnog tot een uitspraak. Soms betekent dat alsnog een flinke huurverlaging, zoals in onderstaand voorbeeld.

Soms ervaren huurders dat de Huurcommissie ze onder druk zet om te zorgen dat een opname plaats kan vinden. Maar als ze al verhuisd zijn is het niet aan de huurder, maar aan de verhuurder om daar voor te zorgen. Diverse kantonrechters hebben zich over dit onderwerp gebogen. Ook de Huurcommissie is inmiddels duidelijk op dit punt:

“De commissie neemt de puntentelling van de gemachtigde van de huurder als uitgangspunt in deze procedure. Zij overweegt dat deze is gebaseerd op een puntentelling van de Huurcommissie zelf, weliswaar van een andere kamer, maar de algemene gegevens uit deze puntentelling kunnen ongewijzigd worden overgenomen. Verder is gemachtigde van huurder een professionele procespartij in huurzaken en ervaren in het opstellen van woningwaarderingen. Op basis van deze omstandigheden acht de commissie het voldoende gewaarborgd dat de waardering van de woonruimte op objectieve gegevens is gebaseerd. De verhuurder is bovendien in de gelegenheid geweest te reageren op de puntentelling van de gemachtigde, welke aan het begin van de procedure is opgesteld en verstrekt aan verhuurder. Er is geen reactie van verhuurder ontvangen.”

Huurverlaging kamer van € 700 naar € 271

In dit voorbeeld is de huurprijs voor deze kamer verlaagd van € 700 naar € 271. Met terugwerkende kracht tot het begin van het huurcontract. Dat levert de huurder een hoop geld op. Toetsing van de huurprijs kan dus heel nuttig zijn: zowel binnen zes maanden na aanvang van het huurcontract of binnen zes maanden na afloop (of verlenging) van een tijdelijk contract. Neem vooral contact met ons op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn als je in Amsterdam, Amstelveen of Haarlem woont.

Huurverlaging aanvragen

Artikel delen:

!WOON